Kialakulhatnak-e okos falvak az Abaúji térségben?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.3.3361

Kulcsszavak:

okos falvak, Abaúji térség, halmozottan hátrányos térség, hálózat elemzés, gephi módszer, smart index, fenntarthatóság, okos régió

Absztrakt

A tanulmány keretei között az Abaúji térség kutatása kapcsán arra szeretnénk választ kapni, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetű térségben, ahol alacsony szintű a gazdasági és természettudományi innováció segíthet-e és lehet-e a változások motorja a társadalmi innováció. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához először áttekintjük a téma szakirodalmát és azokat a „smart modell”-eket, melyek támogatást adhatnak vagy szóba jöhetnek a fejlesztések során. Ennek során különbséget teszünk a falvak és nagyobb városok esetében alkalmazható modellek között. A modellek és a terepi kutatások alapján megfogalmazunk egy lehetséges okos régió modellt, valamint elkészítjük a vizsgált térség hálózat elemzési modelljét Gephi módszerrel, mely a kiskereskedelemi üzletek térbeli elérhetőségéről (valamint a civil szervezetek számáról) ad képet. A hálózatok fejlődése és rendszerbe szerveződése további új lehetőségeket nyit meg előttünk. Fontos kérdés, hogy ebben az új helyzetben a városok okosodása hogyan hat ki a régió és falvak okosodására azok fejlődésére, vajon a városok okosodásának multiplikatív hatása érezhetően javítja-e a környező településeken élők életminőségét. A város-vidék relációs kapcsolat változása a városlakók számára egy élhetőbb várost, míg a községek lakói számára pedig egy minőségibb élet kialakulásának feltételeit teremti meg, ezen kérdéskört kívánjuk áttekinteni tanulmányunk keretei között.

Szerző életrajzok

Sikos T. Tamás , Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet

egyetemi tanár

Szendi Dóra , Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-01

Hogyan kell idézni

Sikos T., T. és Szendi, D. (2021) „Kialakulhatnak-e okos falvak az Abaúji térségben?”, Tér és Társadalom, 35(3), o. 154–181. doi: 10.17649/TET.35.3.3361.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép