Regionális bérjövedelem-különbségek a gazdaságtudományi területen végzett frissdiplomások esetében

Kulcsszavak: bérjövedelem, Frissdiplomások adatbázis, regionális különbségek

Absztrakt

A munkabér nagysága meghatározza az egyén életszínvonalát, ennek révén befolyásolja boldogságát, jóllétét, amely a társadalom egészét tekintve szoros kapcsolatban áll a gazdaság fejlettségével is. A munkajövedelem erősen függ az egyes személyek humán tőkéjének (felhalmozott tudás és képességek) nagyságától, azonban számos egyéb tényező is befolyásolja, mint például a nem, a beosztás vagy a munkahely regionális elhelyezkedése. Az alapvető kutatási kérdés az, hogy milyen mértékben határozza meg a frissdiplomás közgazdászok bérezését munkahelyük székhelyének regionális elhelyezkedése. A Diplomás Pályakövetési Rendszer Frissdiplomások 2011-2015-ös felméréseinek szűrt, 12429 adatsorból álló adatbázisát az SPSS program segítségével elemeztem. Az egy utas varianciaanalízis eredményei alapján a Közép-Dunántúl és a Közép-Magyarország régiók fizetés adatai szignifikánsan eltérnek egymástól és a többi régiótól is. Lineáris regressziós modellek létrehozásával kiderült, hogy önmagában a regionális elhelyezkedés 14,4 százalékban magyarázza a bérek alakulását, és hatását leginkább a további munkaerőpiaci tényezők (például beosztás, munkahely mérete) tudják csökkenteni. A munkaerőpiaci, tanulmányi (például tagozat, finanszírozási forma, tanulmányi eredmény, nyelvismeret), és szociodemográfiai (például nem, szülők végzettsége) változókat is tartalmazó modell magyarázó ereje 53% lett, a regionális hatás jelentősége szignifikáns és erős maradt a bérek nagyságának szempontjából. Ezen modell szerint Közép-Magyarország régióját referenciakategóriának véve a további régiókban minden más változó változatlansága mellett 13,0-18,2 százalékkal voltak alacsonyabbak a nettó bérek.

Szerzői adatok

Dorottya Anna Szabó, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

mesterképzéses hallgató

Megjelent
2021-09-01
Hogyan idézzem?
Szabó, D. A. (2021) Regionális bérjövedelem-különbségek a gazdaságtudományi területen végzett frissdiplomások esetében, Tér és Társadalom, 35(3), o. 182-208. doi: 10.17649/TET.35.3.3352.
Rovat
Ténykép