Városfejlesztési szakpolitikák terjedése: elméleti megközelítések

  • Anett Árvai Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet; 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c. https://orcid.org/0000-0002-5601-882X
Kulcsszavak: városfejlesztés, szakpolitika, terjedés, szakpolitika-mobilitás, szakpolitikai ciklus, kommunikáció

Absztrakt

A különböző fejlesztési koncepciók, jó gyakorlatok más városokból történő átvétele valószínűleg egyidős a városokkal. Az, hogy honnan, milyen szakpolitikák, milyen ösztönzők hatására kerülnek a helyi fejlesztési gyakorlatba, akár jelentősen befolyásolhatja egy település fejlődési irányát. A vonatkozó szakpolitikák gyakran nagyon eltérő társadalmi kontextusban alakultak ki, elterjedésük során eredeti jelentéstartalmuk, értékrendjük, céljaik is megváltozhatnak, illetve az átvevők sokszor csak egyes részelemeket ragadnak ki az eredeti, komplex intézkedéscsomagból. A jelenség a geográfia érdeklődési körébe csak az ezredfordulót követően került önálló koncepcióként (városfejlesztési szakpolitika-mobilitás).

A folyamat vizsgálata különféle megközelítésekből, számos elméleti keretben történhet. Ezt nagyban befolyásolja a kérdéskörrel foglalkozó kutató tudományos háttere, illetve a jelenség mely aspektusai érdeklik leginkább. A tanulmány célja, hogy bemutassa, milyen vizsgálati módszerek és tudományos koncepciók jelenthetnek támpontot a városfejlesztési szakpolitikák terjedésének és adaptálásának vizsgálata során. A városfejlesztési szakpolitikák rövid definiálása és jellegzetességeik bemutatása után négy ilyen kutatási irányzatot mutat be részletesen, kiemelve, milyen lehetőségeket kínálnak a szakpolitikák terjedésének vizsgálatára: (1) az innovációterjedési kutatásokat és a diffúziós modelleket, (2) a kommunikációs modelleket, (3) a szakpolitika-alkotási elméleteket és a szakpolitikai ciklust, és (4) a városfejlesztési szakpolitika-mobilitást.

Szerzői adatok

Anett Árvai, Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet; 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c.

PhD-hallgató

Megjelent
2021-05-27
Hogyan idézzem?
Árvai, A. (2021) Városfejlesztési szakpolitikák terjedése: elméleti megközelítések, Tér és Társadalom, 35(2), o. 69-88. doi: 10.17649/TET.35.2.3315.