Befejezetlen proletarizáció? A vidéki munkaerő-tartaléksereg Magyarországon a 2008-as válságot követően.

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.3.3284

Kulcsszavak:

munkaerő-tartaléksereg, félproletár háztartás, vidéki szegénység, háztartások túlélési stratégiái, munkaformák közötti mobilitás, közfoglalkoztatás, informális stratégiák

Absztrakt

A magyarországi munkával kapcsolatos kutatások részletesen foglalkoztak a bérmunkából tartósan kirekesztett társadalmi csoportok munkaerőpiaci helyzetével, azonban jóval kevesebb figyelmet szenteltek a bérmunkán túli munkaformák szerepének vizsgálatára. Tanulmányunkban az általunk munkaerő-tartalékseregnek nevezett népesség megélhetési stratégiáit elemezzük a bérmunka, a közfoglalkoztatás, az alkalmi munka és az informális munka együttes vizsgálatán keresztül. Írásunkban azt állítjuk, hogy munkaerő-tartaléksereg népesség térbeli-társadalmi pozíciója miatt csak időszakosan, konjunkturális időszakokban kapcsolódik a bérmunkapiachoz, megélhetési stratégiája sokkal inkább a különböző munkaformák kombinálásán alapul. Tanulmányunkban hangsúlyozzuk, hogy munkaerő-tartaléksereget jelentő népesség nem az integrálatlanság, hanem sokkal inkább a kapitalista termelésbe való integráltság előnytelen helyzetét mutatja, megélhetési stratégiái, mobilitási aspirációi pedig a különböző munkaformák egymással való viszonyában értelmezhetők.

Szerző életrajzok

Vigvári András , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

Kovai Cecília , Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet

tudományos munkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2020-08-26

Hogyan kell idézni

Vigvári, A. és Kovai, C. (2020) „Befejezetlen proletarizáció? A vidéki munkaerő-tartaléksereg Magyarországon a 2008-as válságot követően”., Tér és Társadalom, 34(3), o. 68–89. doi: 10.17649/TET.34.3.3284.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok