Digitális ökoszisztéma – A megosztáson alapuló gazdaság definíciójának egy lehetséges megközelítése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.35.3.3278

Kulcsszavak:

megosztáson alapuló gazdaság, információrobbanás, online tér

Absztrakt

Jelen tanulmány az információs kor egyik recens jelenségét, a megosztáson alapuló gazdaság vizsgálatát helyezi középpontjába, mely ernyő-jellege miatt nem rendelkezik egységes definícióval (Dudás, Boros 2019). Az írásban a szakirodalom alapján négy olyan alappillért azonosítok, mely a jelenség szűkebb értelmezéséhez szolgáltathat alapot. Ezek a magánszemélyek közvetlen összekapcsolása (1), a kihasználatlan kapacitások megosztása (2), az átmeneti, ideiglenes hozzáférés (3), valamint a digitalizáció által az online platform, mint szervezőerő (4). Az alappillérek kijelölése természetesen olyan kérdéseket és dilemmákat is felvet a fogalommal kapcsolatban, melyet az írásban bemutatok. A tanulmány konklúziója, hogy egy olyan komplex ökoszisztéma, mint a megosztáson alapuló gazdaság, bár természetszerűleg nem rendelkezhet egységes, konszenzuális definícióval, ám mégis szükséges törekedni egy keretrendszer kialakítására, annak okán, hogy a témában születő publikációkat értelmezni lehessen.

A tanulmány három nagy egységből épül fel, melynek első felében röviden bemutatom a megosztáson alapuló gazdaság hátterét társadalomföldrajzos perspektívából. Ez két nagyobb alegységre oszlik, az információrobbanás és a területiség kapcsolatára, valamint a tér új dimenzióinak (online, digitális terek) rövid áttekintésére. Ezt követően a megosztáson alapuló gazdaság kialakulásában szerepet játszó tényezőket és elterjedését tekintem át végül pedig a harmadik részben definícióinak bemutatását követően a négy alappillér azonosítása és elemzése következik.

 

Információk a szerzőről

Bálint Dóra , Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos segédmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-01

Hogyan kell idézni

Bálint, D. (2021) „Digitális ökoszisztéma – A megosztáson alapuló gazdaság definíciójának egy lehetséges megközelítése”, Tér és Társadalom, 35(3), o. 131–153. doi: 10.17649/TET.35.3.3278.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok