Városkép és építészetszociológia : Gondolatok Elisabeth Lichtenberger munkásságáról

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.3.3258

Kulcsszavak:

építészetszociológia, városföldrajz, háztipológia, várostipológia

Absztrakt

Tanulmányomban az osztrák városföldrajz 2017-ben elhunyt, nemzetközileg is elismert kiváló tudósának, Elisabeth Lichtenbergernek néhány építészetszociológiai szempontból releváns alaptézisét mutatom be. Elemzésemben mindenekelőtt arra keresem a választ, miben sajátos Lichtenberger térfelfogása, miért tekinthetjük őt az elmúlt két-három évtizedben német nyelvterületen formálódó építészetszociológiai gondolkodás egyik előfutárának. Ehhez empirikus városkutatásait mutatom be, azokat a gondolatokat, amelyek az építészet társadalminak nevezhető leírását és értelmezését adhatják, mint például a házformák tipológiája, a politikai-társadalmi rendszerek városideálja vagy a változásdinamika.

A tanulmány zárásaként öt pontban foglalom össze Lichtenberger munkásságának építészeti tanulságait, melyek: (1) az építészeti (házfelmérési) módszertan alkalmazható a társadalomtudományban; (2) az építészeti és a társadalmi tér együttjárása sajátos mintázatot mutat; (3) a retrospektív eljárás a művészettörténetileg kevésbé értékes, de szociológiailag annál relevánsabb építészeti emlékekre irányíthatja a figyelmet; (4) a városkép örökölt építészeti elemei erősen determinálják a településkép és a társadalom mindenkori alakulását; (5) az idő rétegei a városképekben igen változatos formában és a társadalmi értékrend által meghatározott módon jelennek meg.

Információk a szerzőről

Tamáska Máté , Apor Vilmos Katolikus Főiskola

főiskolai tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2020-08-27

Hogyan kell idézni

Tamáska, M. (2020) „Városkép és építészetszociológia : Gondolatok Elisabeth Lichtenberger munkásságáról”, Tér és Társadalom, 34(3), o. 244–263. doi: 10.17649/TET.34.3.3258.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintés