Felvidéki magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók oktatási célú migrációja: motivációs felmérés.

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.3.3247

Kulcsszavak:

felvidéki magyarok, határon átnyúló oktatás, regionális vonzáskörzet, felsőoktatás

Absztrakt

A tanulmány a szlovák-magyar felsőoktatási kapcsolatokat, azon belül a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű diákok magyarországi felsőoktatásban való részvételét elemzi, és bemutatja részletesen a határ menti oktatási, képzési kínálatot, különös tekintettel a magyar nyelven oktató határ menti egyetemekre. A tanulmány arra keresi a választ, hogy melyek azok a tényezők, amelyek hatással vannak az oktatás határon átnyúló használatára, kiemelten a felvidéki magyar diákok magyarországi felsőoktatásban való részvételére és az intézmények kapcsolatrendszerére.

A tanulmány a Széchenyi István Egyetemen történt kérdőíves adatgyűjtés alapján részletesen elemzi a felvidéki magyar diákok választási preferenciáit. A tanulmány első felében foglalkozom a hazai oktatás külföldi diákokra vonatkozó jogszabályi hátterével, az oktatási célú migráció (ezen belül a fokozatszerzési célú migráció) fogalmával határ menti vonatkozásban, amelynek meghatározó tényezője az anyanyelven történő oktatás választása. A tanulmány kitér a magyar nyelven is oktató szlovákiai egyetemek oktatási kínálatának bemutatására is, amely alternatívája lehet(ne) a szomszédos országok magyar nyelvű képzést nyújtó egyetemeinek. A tanulmány második része tartalmazza a kvantitatív felmérés eredményeit.

A kutatás bizonyította, hogy a Széchenyi Egyetem vonzáskörzete − a határon átnyúlva − Szlovákia felé is jelentős, főként a kisvárosi, vidéki települések középosztálybeli, magyar anyanyelvű, magyar iskolába járó diákjai jönnek az egyetemre. Választásaikkal kapcsolódnak a regionális munkaerőpiachoz, győri tartózkodásukkal munkahelyeket teremtenek, és a helyi fogyasztást is növelik, hiszen itt költik el a jövedelmük nagy részét. Kutatásunk nem csak azt igazolta, hogy a Széchenyi István Egyetem beágyazódik a Nyugat- dunántúli régióba, de azt is, hogy végzett hallgatóinak jelentős része e térség munkaerőpiacán akar majd megjelenni.

Információk a szerzőről

Krankovits Melinda , Széchenyi István Egyetem, SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

egyetemi tanársegéd; PhD hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2020-08-26

Hogyan kell idézni

Krankovits, M. (2020) „Felvidéki magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók oktatási célú migrációja: motivációs felmérés”., Tér és Társadalom, 34(3), o. 171–192. doi: 10.17649/TET.34.3.3247.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép