A mentés határon átnyúló integrációjában rejlő potenciálok Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3209

Kulcsszavak:

határon átnyúló, mentés, sürgősségi ellátás, területi optimalizálás, jogi akadálymentesítés

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy Magyarország határai mentén részletesen feltárja a határon átnyúló szárazföldi mentés területi aspektusait, jogi-adminisztratív hátterét, és javaslatok megfogalmazásával hozzájáruljon egy a jelenleginél hatékonyabban és gazdaságosabban működtethető, magas színvonalú mentési, illetve sürgősségi egészségügyi ellátó hálózat létrehozásához, a határon átnyúló integráció révén. A tanulmány rövid áttekintést ad a mentők határon átnyúló szabad mozgásának indokoltságáról, valamint bemutatja a kapcsolódó európai uniós szakpolitikai folyamatokat. Ezt követően elméleti szinten, az ismert területi optimalizációs módszerek felhasználásával, QGIS OSS route útvonaltervező program segítségével modellezi és elemzi a határon átnyúló mentés és a kórházi sürgősségi ellátás területi vonatkozásait és potenciáljait. A modellezés eredményeként kiderült, hogy a mentőellátás területén jelenleg is találhatók olyan komplementaritások és párhuzamosságok, melyek hosszú távon, a határon átnyúló együttműködés révén lehetőséget kínálnak az ellátás optimalizálására. Ennek következtében a tanulmány második felében a mentés határon átnyúló megszervezésének gyakorlati aspektusai kerülnek áttekintésre, a mentők riasztásától kezdve, a beteg kórházba szállításáig. Az egyes témák elemzése során olyan hatályban lévő jogszabállyal nem szembesültünk, amely egyértelműen tiltaná a mentők határon átnyúló szabad mozgását, azonban az esetek többségében szükségesnek látszik a létező jogszabályi háttér jelentősebb könnyítése, határtípusonként eltérő módon. Az is egyértelművé vált, hogy a jogi dokumentumok módosítása önmagában nem elegendő a határon átnyúló sürgősségi mentés feltételeinek megteremtéséhez, szakpolitikai együttműködés egyaránt szükséges számos területen, mely a döntéshozók mellett a szakmai szervezetek széles körének közreműködését igényli.

Szerző életrajzok

Hüse-Nyerges Enikő , Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

tervező elemző, projektmenedzser

Gangl Éva , Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

térinformatikus

##submission.downloads##

Megjelent

2020-05-21

Hogyan kell idézni

Hüse-Nyerges, E. és Gangl, Éva (2020) „A mentés határon átnyúló integrációjában rejlő potenciálok Magyarországon”, Tér és Társadalom, 34(2), o. 129–150. doi: 10.17649/TET.34.2.3209.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép