„A burdus élet a legszebb a világon.” A „nagy háború” előtti amerikai kivándorlás regionális, gazdasági és szociológiai háttere

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.33.2.3083

Kulcsszavak:

kivándorlás Amerikába, 19–20. század, vonzó és taszító tényezők, regionális egyenlőtlenségek, társadalmi egyenlőtlenségek, magyar és amerikai reakciók

Absztrakt

Az 1867 és 1914 közötti időszakról hagyományosan két ellentétes kép él a magyar köztudatban. Az egyik szerint ez az egyértelmű polgári fejlődés időszaka volt, amikor az ország a Monarchia keretein belül sikeresen kapcsolódott az európai gazdasághoz. A másik alapján a korszak a társadalmi és területi egyenlőtlenségek gyors növekedését eredményezte, amelynek egyik legfontosabb mutatója az Amerikába „kitántorgott” magyarság volt, akik az anyaországban nem találtak lehetőségeket maguknak. A két szemlélet ellentétesnek tűnik, de közelebbről megvizsgálva mégsem az. A tanulmány – összhangba hozva a két ellentétes képet – a történeti szociológia keretében vizsgálja az amerikai kivándorlás dinamikáját és mozgatórugóit, különös hangsúlyt helyezve a vonzó és taszító erőkre, valamint a közbülső akadályok visszatartó erejére az óceán két oldalán. Ennek megfelelően a kivándorlást mint a modernizációs kihívásokra adott választ elemezzük. Továbbá azt érzékeltetjük, hogy a Magyar Korona országainak bizonyos területein, például az Északi- és Keleti-Kárpátok térségében a sikertelen adaptációs kísérletek is hozzájárultak a kivándorlás – Kelet- és Dél-Európában is tapasztalt – tendenciájának lényeges erősödéséhez. Maga az amerikai kivándorlás sok esetben személyes adaptációs kísérletnek is felfogható, amennyiben a személyes és családi anyagi helyzet javulása, illetve a feltételezett megtakarítások növelték vagy növelték volna a modernizáció kihívásaihoz történő alkalmazkodás sikerességét. Az már egy másik kérdés, hogy a kulturális, gazdaságföldrajzi, történeti és politikai események nem kedveztek ennek az átalakulásnak a 20. században. A tanulmányban felhasználjuk a vándorlásszociológia elméleti kereteit éppen úgy, mint a történeti földrajz eredményeit, valamint a kivándorlásra mint országos problémára adott korabeli tudományos és politikai válaszokat.

Szerző életrajzok

Kulcsár László , Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

professzor emeritus

Kulcsár László J. , Penn State University, Department of Agricultural Economics, Sociology and Education

professzor, tanszékvezető

##submission.downloads##

Megjelent

2019-05-20

Hogyan kell idézni

Kulcsár, L. és Kulcsár, L. J. (2019) „„A burdus élet a legszebb a világon.” A »nagy háború« előtti amerikai kivándorlás regionális, gazdasági és szociológiai háttere”, Tér és Társadalom, 33(2), o. 83–107. doi: 10.17649/TET.33.2.3083.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintés