Egy település, öt lakópark. Esettanulmány a szuburbanizáció hatásairól egy agglomerációs településen

Kulcsszavak: agglomeráció, szuburbanizáció, lakópark

Absztrakt

A hazai szuburbanizáció, mely a rendszerváltást követően jelentősen átalakította a hazai városkörnyéki tereket és így a budapesti agglomeráció településeit is, az elmúlt évtized végére megtorpanni látszott. Úgy tűnt, hogy a hazai szuburbanizáció egy fontos szakasza lezárult. Az utóbbi egy-két évben azonban a kiköltözések száma újra növekvő tendenciát mutat. Habár a szuburbanizáció mostani dinamikái még nem látszanak biztosan, ezek a folyamatok mégis apropót adnak hatásainak elemzésére. A szuburbanizáció egyik jellemzője a lakóparkok elterjedése a térségben, melyet eddig kevesen vizsgáltak. Jelen tanulmány célja, hogy esettanulmány keretében mutassa be a lakópark-létesítések következményeit egy adott település életében.

Az esettanulmány helyszíne a budapesti agglomeráció északnyugati övezetében elhelyezkedő Piliscsaba, amely jellemzően magas társadalmi státuszú kiköltözők célpontja lett. A település a szuburbanizációnak köszönheti 2013-ban elnyert városi rangját és a területén felépült öt, egymástól típusban és történetileg is igen különböző lakóparkját. A településen két időpontban, 2009-ben és 2016-ban végzett kvalitatív és kvantitatív adatfelvétel lehetővé tette Piliscsaba és a különböző típusokba sorolt lakóparkok kapcsolatának longitudinális elemzését, kiemelve az egyes típusok és az adott lakóövezet integráltságának összefüggéseit.

Szerzői adatok

Elvira Gyorgyovichné Koltay, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola

doktorjelölt

Megjelent
2018-05-29
Hogyan idézzem?
Gyorgyovichné Koltay, E. (2018) „Egy település, öt lakópark. Esettanulmány a szuburbanizáció hatásairól egy agglomerációs települése”n, Tér és Társadalom, 32(2), o. 111-127. doi: 10.17649/TET.32.2.2998.
Rovat
Ténykép