A lakókörnyezeti sajátosságok és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata

Szerzők

  • Berényi László Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.31.4.2887

Kulcsszavak:

környezeti migráció, migrációs szándék, lakókörnyezet

Absztrakt

A munkavállalási célú migrációs szándék mikroszintű vizsgálata során számos gazdasági, szociológiai és pszichológiai tényezővel kell dolgozni. A vizsgálati szempontok bővítése és újragondolása lehetőséget ad arra, hogy árnyaltabb képet alkossunk a migráció motivációiról. E tényezők között különös figyelmet kap a környezet kérdése, általában a katasztrófák és a klímaváltozás vándorlásra gyakorolt hatására fókuszálva. A környezetet tágabban értelmezve célszerű a lakókörnyezet sajátosságainak bevonása a mikroszintű vizsgálatokba. A tanulmány a MOVE projekt kiegészítő pilotvizsgálatának eredményeit mutatja be a Miskolci Egyetem gazdálkodási szakjain tanuló hallgatók 184 elemű mintáján keresztül, arra keresve választ, hogy a jelenlegi és jövőben elképzelt lakókörnyezet mutat-e kapcsolatot az országhatáron belüli és azon túli munkavállalási célú migrációs szándékokkal. A kérdőíves felmérés eredményei a lakókörnyezeti tényezők és a migrációs szándék között kevés esetben mutatnak közvetlenül szignifikáns kapcsolatot. Ugyanakkor a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatot mutat a lakókörnyezeti tényezők jövőbeli elvárásaival, továbbá a változtatási igényekkel, ezeket tehát célszerű beépíteni a további, szélesebb körű empirikus felmérésekbe. Az eredmények arra is utalnak, hogy a lakókörnyezeti tényezőkkel elégedetlenek hajlandóbbak a migrációra. Külön vizsgálatokat igényel az a tapasztalat, hogy a tartós külföldi munkavállalásra kevésbé hajlandó válaszadók a rövid idejű kint tartózkodás lehetőségét vonzónak tartják.

Információk a szerzőről

Berényi László , Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2017-11-23

Hogyan kell idézni

Berényi, L. (2017) „A lakókörnyezeti sajátosságok és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata”, Tér és Társadalom, 31(4), o. 200–213. doi: 10.17649/TET.31.4.2887.