A nemzetközi hallgatói mobilitás területi irányai és akadályai a Miskolci Egyetemen

Kulcsszavak: Erasmus, felsőoktatás, hallgatói mobilitás

Absztrakt

Magyarország 1998-ban kapcsolódott be az Erasmus-programba. 2012-re a kiutazó hallgatók aránya elérte az EU-átlagot, ezt követően azonban csökkenni kezdett, majd 2014-től kezdődően Magyarország nem tudta feltölteni az országnak járó pénzkeret alapján kalkulálható kiutazói keretszámot. Ráadásul a magyar felsőoktatási intézmények között jelentős eltérések vannak, így például a Miskolci Egyetemen különösen szembetűnő a hallgatói mobilitás iránti érdeklődés visszaesése. A cikk célja a Miskolci Egyetemen a csökkenő hallgatói érdeklődés okainak feltárása, a mobilitás akadályozó tényezőinek felderítése és javaslatok megfogalmazása a kedvezőtlen tendenciák megfordítása érdekében. Noha hallgatói kérdőív, valamint hallgatói és oktatói interjúk segítségével végzett vizsgálatunkat a Miskolci Egyetemen végeztük, eredményeink használhatók lehetnek minden magyar érdekelt számára.

Szerzői adatok

Zoltán Bartha, Miskolci Egyetem, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

egyetemi docens

Andrea S. Gubik, Miskolci Egyetem, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

egyetemi docens

Gábor Réthi, Budapesti Gazdasági Egyetem

adjunktus

Megjelent
2017-11-23
Hogyan idézzem?
Bartha, Z., S. Gubik, A. és Réthi, G. (2017) A nemzetközi hallgatói mobilitás területi irányai és akadályai a Miskolci Egyetemen, Tér és Társadalom, 31(4), o. 181-199. doi: 10.17649/TET.31.4.2886.