A határon átívelő programok hatásai a Vajdaság területi fejlődésére

Kulcsszavak: Vajdaság, határon átnyúló együttműködések, területi fejlődés

Absztrakt

A Vajdaság – Szerbia korlátozott autonómiával rendelkező északi tartománya – számára az európai uniós határon átnyúló programok lehetőséget teremtettek a 2000-es évek elején, hogy fejlesztési forrásokhoz jusson, amelyeket a köz- és a civil szféra szereplői használhatnak fel. Munkám célja, hogy e források területfejlesztésre gyakorolt hatását vizsgáljam. Elemeztem a községek fejlettségének változása és a fejlesztések közötti összefüggéseket, az együttműködések hátterét és minőségét, jellegét a program hétéves periódusában. Összességében a Vajdaság területi fejlődésére az uniós források nem hatottak pozitívan, a területi fejlődés nem gyorsult fel, a területi egységek fejlettségi szintjei alig változtak a programok befejezésekor.

Szerzői adatok

András Ricz, Regionális Tudományi Társaság

elnök, kutatási programvezető

Megjelent
2018-03-01
Hogyan idézzem?
Ricz, A. (2018) A határon átívelő programok hatásai a Vajdaság területi fejlődésére, Tér és Társadalom, 32(1), o. 161-179. doi: 10.17649/TET.32.1.2877.
Rovat
Ténykép