Idegenségtapasztalat és megszelídített tér. Transznacionális migráció gyerekperspektívából

Szerzők

  • Németh Krisztina MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.31.3.2869

Kulcsszavak:

transznacionális migráció, gyerekrajz, projektív módszerek, ágencia, térhasználat

Absztrakt

A tanulmány a transznacionális migráció jelenségét vizsgálja egy eddig kevésbé feltárt perspektívából, a gyerekek szemszögéből. Jóllehet az általános vélekedések szerint a gyerekek a leginkább kitettek a családi migrációs döntéseknek, az újabb kutatási eredmények árnyalják a változásokat passzívan megélő, a migráció hatásait csupán elszenvedő gyerek képét, és a hangsúlyt egyre inkább az élményeikre, az egyéni adaptációs stratégiáikra, azaz az ágenciájukra helyezik.

A két esettanulmány a Magyarországról külföldre irányuló munkavállalási célú migráció helyi társadalmakra gyakorolt hatásai című OTKA-kutatás keretében a migrációban érintett tanulókkal felvett interjúk, asszociációk, valamint gyerekrajzok dinamikus elemzésén alapul. A különféle módszerek közötti triangulációt a gyermeki perspektíva megszólaltatásának kihívásai mellett az egyes megközelítések korlátai, valamint a migráció jelenségének komplexitása indokolják.

A mélyfúrásszerű elemzés – más projektív technikákon alapuló elemzésekhez hasonlóan – problémafeltáró jellegű, következésképpen nem reprezentatív és nem általánosítható. Az elemzés célja, hogy felvillantson különféle attitűdöket, egyéni megküzdési módokat, valamint ezek kognitív, érzelmi, térhasználatbeli aspektusait és reflektáljon a kombinatív módszertan alkalmazására.

A migrációs tapasztalatok ambivalenciáját a különféle módszerekkel feltárt élmények más-más megvilágításba helyezik. A különböző projektív technikák használatával a pusztán verbális információszerzésnél sokszínűbb, összetettebb kép rajzolódik ki a gyermekek migrációs élményeiről. A módszerek közötti trianguláció közvetíti az idegenség tapasztalatának összetettségét, térbeli és társas vetületeit: a beilleszkedés kihívásait, valamint az idegen tér tapasztalatát és annak kiismerésével megszerzett kontrollt.

Információk a szerzőről

Németh Krisztina , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2017-08-23

Hogyan kell idézni

Németh, K. (2017) „Idegenségtapasztalat és megszelídített tér. Transznacionális migráció gyerekperspektívából”, Tér és Társadalom, 31(3), o. 103–124. doi: 10.17649/TET.31.3.2869.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintés