A Zselic digitális lábnyomai. Webes és közösségimédia-kutatás a régió platformjairól és reprezentációjáról

  • Katalin Fehér Budapesti Gazdasági Egyetem Kutatóközpont
Kulcsszavak: digitális lábnyom, a régió identitása, regionális identitás, digitális identitás, közösségi média, web, alkalmazás

Absztrakt

A Zselic digitális lábnyomát hálózatkutatási módszertannal vizsgáló projekt célja az volt, hogy összegezze, elemezze és felmutassa a régió már felépült azonosítóit, webes, közösségi és témahálózatait, illetve reprezentációit. Cél volt továbbá erre alapozva ajánlásokat megfogalmazni egy konstruktív, célzott üzenetekre épülő digitális identitás felépítéséhez, mely online eszközökkel támogatja a térség turizmusát, gazdaságát, kulturális és természeti értékeinek védelmét és közösségeinek komfortját.

A kutatás két alapkérdésre épül. Az első alapkérdés, hogy tartozik-e a Zselic régió digitális identitásához egységes platform-, adat- vagy reprezentációs azonosítókészlet. A második alapkérdés, hogy melyek azok az interaktív platformok, ahol a Zselic regionális digitális identitása reprezentálódik. Vizsgáltuk azokat az azonosító funkciókat, témahálózatokat és reprezentációkat, melyek a térség digitális identitását hosszabb távon meghatározzák. Vizsgáltuk továbbá azokat az interaktív, kezdeményező és újításokra nyitott megoldásokat is, melyek hálózatokat és közösségeket építenek, illetve erősítik a régió vonzerejét és életminőségét. A kutatás kevert mintavételi eljárással készült és megismételhető a tanulmány alapján. A gyorsan változó digitális környezetek és a folyamatosan frissülő tartalom- és adatfolyamok azonban különböző kimenetekhez vezethetnek. A kapott eredmények alapján a meglévő, jó keresési és találati előzményekkel bíró, tartalmilag és funkcionálisan összefoglaló jellegű webes csomópontok erősítése javasolt, valamint a régió közösségei integrált online felületekkel és hálózati összeköttetésekkel támogathatók. Emellett újítások bevezetése és a fiatalabb generációk platformjain való erősítés szükséges.

Szerzői adatok

Katalin Fehér, Budapesti Gazdasági Egyetem Kutatóközpont
tudományos főmunkatárs
Megjelent
2017-02-22
Hogyan idézzem?
Fehér, K. (2017) „A Zselic digitális lábnyomai. Webes és közösségimédia-kutatás a régió platformjairól és reprezentációjáró”l, Tér és Társadalom, 31(1), o. 53-69. doi: 10.17649/TET.31.1.2809.
Rovat
Tanulmányok