A 2007–2013-as Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program regionális aspektusai, megvalósításának tapasztalatai

  • Richárd Hakszer Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Szekciója, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Ellenőrzési Főosztálya
Kulcsszavak: Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013, Európai területi együttműködés, határ menti járások, határterületek, Interreg

Absztrakt

A tanulmány a határon átnyúló együttműködésekkel, kialakulásuk okaival, majd az EU kapcsolódó fejlesztési programjaival, ezen belül is a most befejeződő 2007–2013-as Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program eredményeivel foglalkozik, kiemelve annak regionális aspektusait. A magyar–szlovák határszakaszt érintő, EU által támogatott fejlesztési programok regionális elemzésével, az egyes programok ismertetésével és a 2007–2013-as Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programmal foglalkozik a cikk – program-, illetve prioritásszinten. A pályázati kiírásokra bontott elemzéseket az egész program eredményeinek ismertetése, összehasonlítása követi, elsősorban a projektekben részt vevő, pénzügyi támogatásban részesülő partnerszervezetek szintjén. A tanulmány elemzései – elsősorban a forrásabszorpcióra vonatkozóan – a járási (LAU 1) szinten zajlottak. A kutatás a megyei szinttel is foglalkozik, valamint a kiemelt települések, nagyvárosok forráslehívását is tárgyalja. Az adatok feldolgozása, elemzése során meg kellett keresni a területi különbségek okait is. Összességében elmondható, hogy a program egyes határ menti térségeiből mennyiségileg és minőségileg is több megfelelő projektjavaslat érkezett, míg más területekről aránylag kevés. Az előbbire példa Kassa és környéke, az utóbbira pedig a Rimaszombati járás (amelynek fejlesztésére szintén nagy szükség lenne, mivel az ország egyik leginkább depresszió sújtotta területéről van szó). Megfigyelhető az is, hogy az egyes célok és a megvalósult projektek számát illetően is nagyok a regionális különbségek. Gondoljunk csak arra, hogy míg például Kassától délkeletre számos új határátkelési pont létesült, addig az Ipoly alsó és középső folyásán egyetlen egy sem.

Szerzői adatok

Richárd Hakszer, Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Szekciója, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Ellenőrzési Főosztálya

kontrollmenedzser

Megjelent
2017-02-22
Hogyan idézzem?
Hakszer, R. (2017) „A 2007–2013-as Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program regionális aspektusai, megvalósításának tapasztalata”i, Tér és Társadalom, 31(1), o. 107-123. doi: 10.17649/TET.31.1.2791.
Rovat
Ténykép