A sportolási hajlandóság növelésében rejlő lehetőségek Kelet-Közép-Európa társadalmi-gazdasági fejlődése tükrében

  • Tünde Vörös Széchenyi István Egyetem
Kulcsszavak: fizikai aktivitás, társadalmi-gazdasági fejlődés, térbeli egészségegyenlőtlenség, Kelet-Közép-Európa

Absztrakt

A tanulmány a fizikai aktivitás növelése révén elérhető társadalmi és gazdasági haszon lehetőségeire mutat rá Kelet-Közép-Európában. A tanulmány a fizikai aktivitás, az egészségi állapot és a társadalmi-gazdasági fejlődés közötti kapcsolatot elemzi általánosságban és Kelet-Közép-Európa országaiban. Elsőként a dolgozat elméleti keretét adó kapcsolatrendszert tárgyaljuk, majd Kelet-Közép-Európa népességének egészségi állapotát elemezzük a születéskor várható élettartam és egészséges élettartam alapján, illetve a lakosság fizikai aktivitását vizsgáljuk európai viszonylatban. A tanulmány mint lehetséges megoldást vizsgálja a szabadidősportban, a sportolási hajlandóság növelésében rejlő lehetőségeket. A fizikai aktivitás növelésének társadalmi és gazdasági hasznát (pl. az egészségi állapot javulása, a várható élettartam emelkedése, a termelékenység növekedése, a központi költségvetés terheinek csökkenése, a társadalmi tőkére gyakorolt hatás) az elméleti összefüggések feltárása mellett kvantitatív elemzésekkel is kiegészítjük. Olyan számszerűsített összefüggésekre mutatunk rá, mint például a sportolási hajlandóság és a mentális egészség kapcsolata, valamint a sportolási hajlandóság és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés. A sport társadalmi beágyazottságát klaszteranalízis és statisztikai hipotézisvizsgálatok segítségével elemezzük európai országok mintáján. Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy azokban az országokban, ahol a sport a társadalom mindennapjainak szerves részét képezi, a vizsgált társadalmi-gazdasági mutatók (pl. GDP/fő, HDI, egészségi állapot) kedvezőbben alakulnak. Végül az egy klaszterbe tömörülő kelet-közép-európai régió országaiban az alacsony fizikai aktivitás okait is vizsgáljuk.

Szerzői adatok

Tünde Vörös, Széchenyi István Egyetem
doktorandusz
Megjelent
2017-05-25
Hogyan idézzem?
Vörös, T. (2017) A sportolási hajlandóság növelésében rejlő lehetőségek Kelet-Közép-Európa társadalmi-gazdasági fejlődése tükrében, Tér és Társadalom, 31(2), o. 83-103. doi: 10.17649/TET.31.2.2788.
Rovat
Ténykép