Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig

  • Péter Karácsony Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Tanszék
  • Flóra Bálint Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Kulcsszavak: munkanélküliségi ráta, rendszerváltás, Kassai kerület, munkaerőpiac

Absztrakt

Szlovákia különböző térségei más-más helyzetből indulva eltérően reagáltak a piacgazdasági átmenet kihívásaira. Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek alakultak ki, éles határ húzódik a keleti és a nyugati országrész között. A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági folyamatainak egyik meghatározó eleme volt a tömeges és tartós munkanélküliség.

A tanulmány célja, hogy bemutassuk a munkanélküliség alakulását a Kassai kerületben a szlovák államalapítástól napjainkig. Tanulmányunk kiemelten foglalkozik azokkal a kormányzati intézkedésekkel, amelyeket a munkaerő-piaci körülmények változtatásának érdekében tettek.

A következő megállapítások vonhatók le röviden: a Kassai kerületben kialakult előnytelen munkaerő-piaci helyzet az átgondolatlan rendszerváltás és az egyes szlovákiai kormányok intézkedéseinek negatív „mellékterméke”. Napjainkban a munkanélküliség súlyos problémának számít, elengedhetetlen a különböző gazdasági és társadalmi eszközökkel, aktív munkaerő-piaci politikával történő beavatkozás.

Szerzői adatok

Péter Karácsony, Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Tanszék
egyetemi docens
Flóra Bálint, Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

MSc szakos egyetemi hallgató

Megjelent
2016-06-01
Hogyan idézzem?
Karácsony, P. és Bálint, F. (2016) Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig, Tér és Társadalom, 30(2), o. 70-80. doi: 10.17649/TET.30.2.2750.
Rovat
Kitekintés