Az áramellátás nagy átrendeződése és a területpolitika kihívásai

  • Márton Fabók University of Liverpool, Department of Geography and Planning, Liverpool

Absztrakt

A vitacikk jelentősen átfogalmazza Csák László Energiapolitika: minden területi szinten című cikkének két alapállítását, nevezetesen az áramtermelés decentralizációját, valamint az energiapolitika és területpolika integrálását. Egyrészt, a jelenleg zajló folyamatok egyszerre mutatnak túl a megújuló energiák térnyerésének trendjén és kínálnak fel a decentralizációval ellentétes forgatókönyveket is. A villamosenergia- ellátás bő fél évszázados, alapvetően nemzetállami modellje kérdőjeleződik meg egyre látványosabban, beleértve a termelésen túl a szállítás és fogyasztás átalakulását is, például az infokommunikációs technológiák nyújtotta lehetőségeken keresztül. A kibontakozó átrendeződésnek központi kérdése a villamosáram-termelés és -felhasználás alapvető földrajzi mintázatainak átalakulása. Ennek azonban több forgatókönye is elképzelhető, beleértve egy erősen központosított, kibővített európai szuperhálózatot vagy a szinte háztartási szintű villamosenergia-rendszereket.

Másrészt, az energiapolitika és területpolitika potenciális integrálása valóban kulcs az áramellátás helyi és regionális szintű decentralizációjához. A vitacikk ennek az integrációnak négy, egymást korántsem kizáró formáját különbözteti meg. Ezek: a városi áramellátás biztosítása önkormányzati közműcégeken keresztül; erőművek telepítése össszekapcsolva a térség gazdaságfejlesztésével; a multiszektorális átalakítások (pl. közlekedés- vagy lakáspolitikához kapcsolódva), valamint az energiapolitikát középpontba helyező újfajta településfejlesztés, legyen szó zéró emissziós high-tech városokról vagy ökokommunákról. Mindez jól mutatja, hogy az áramellátás átalakulása alapvető politikai kérdéseket is feszeget, nem csupán egy technológiai váltás.

Szerzői adatok

Márton Fabók, University of Liverpool, Department of Geography and Planning, Liverpool
PhD-hallgató
Megjelent
2015-12-01
Hogyan idézzem?
Fabók, M. (2015) Az áramellátás nagy átrendeződése és a területpolitika kihívásai, Tér és Társadalom, 29(4), o. 91-96. doi: 10.17649/TET.29.4.2745.
Rovat
Vita