„Az ukrán, utolsó cigány” – a külföldi bevándorlás mikropolitikája egy határvidéki településen, Kispaládon

  • Sándor Borbély Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem, Filológiai Kar, Finnugor Nyelvészeti Tanszék, Moszkva
Kulcsszavak: migráció, etnikai hierarchia, szimbolikus kizárás és befogadás

Absztrakt

A tanulmány egy olyan északkelet-magyarországi faluval foglalkozik, ahol a külföldi (ukrajnai) bevándorlás jellemző folyamat. A kutatás célja azoknak a diszkurzív és szimbolikus kulturális gyakorlatoknak az elemzése, amelyeken keresztül a fogadó társadalom kijelöli a településre érkező ukrajnai migránsok társadalmi és munkaerő-piaci státuszát, szabályozza a bevándorlás folyamatát és kialakítja a faluban élő különféle etnikai közösségek (magyarok, romák, ukránok) közötti viszonyokat. A tanulmány a külföldi bevándorlás jelenségét az etnikumközi kapcsolatok különféle formáinak – együttműködés, elkülönülés, versengés stb. – kialakulása, továbbá a csoportok közötti gazdasági, társadalmi, hatalmi egyenlőtlenségek kontextusában értelmezi.

Szerzői adatok

Sándor Borbély, Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem, Filológiai Kar, Finnugor Nyelvészeti Tanszék, Moszkva

vendégtanár

Megjelent
2015-08-13
Hogyan idézzem?
Borbély, S. (2015) „»Az ukrán, utolsó cigány« – a külföldi bevándorlás mikropolitikája egy határvidéki településen, Kispaládo”n, Tér és Társadalom, 29(3), o. 3-32. doi: 10.17649/TET.29.3.2708.
Rovat
Tanulmányok