A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltás összefüggései Manchesterben

  • Júlia A. Nagy Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar
Kulcsszavak: városmarketing, gazdasági szerkezetváltozás, városfejlesztés, márkázás

Absztrakt

Annak ellenére, hogy a településmarketing vagy városmarketing egy aránylag új kutatási téma a tudományos világban, éveken át alkalmazták helyek, városok vagy akár nemzetek promotálására és fejlesztésére. A városmarketing az 1980-as évektől kezdődően került előtérbe, amikor a gyáripar hanyatlását követően új gazdasági tevékenységek jelentek meg, módosultak a városfejlesztés lehetőségei és a települések adottságai a versenyképesség mozgatóerejévé váltak. Ennek következtében a városmarketing nagyobb jelentőséget kapott és jelenleg már fontos részét képezi a városfejlesztési politikáknak és városmenedzsmentnek. De hogyan is történik a városmarketing a gyakorlatban? A folyamat jól észlelhető, főleg a volt ipari városok esetében, ahol gyakori törekvések irányulnak az elvesztett, hagyományos ipari tevékenységek okozta hátrányok megoldására, befektetések vonzása és a turizmus fejlesztése által. Egy klasszikus példa erre a folyamatra az Egyesült Királyság egyik legnagyobb városa, Manchester. A tanulmány röviden bemutatja a városmarketing elméleti hátterét, ennek szerepét a településfejlesztésben. A cikk ezután a városmarketing szerepét, eszközeit és megvalósítását vizsgálja Nagy-Manchester városrégióban. Mindezt a városvezetésben és a városmarketingben részt vevő szereplőkkel készített mélyinterjú-sorozat eredményeivel vetem össze. A kutatásból kiderül, hogy a városrégió szintje nehézségeket okoz az egységes márka kialakításában, a helyi márkázás szempontjából töredezett városfejlesztés észlelhető.

Szerzői adatok

Júlia A. Nagy, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar
PhD-hallgató
Megjelent
2015-12-01
Hogyan idézzem?
Nagy, J. (2015) A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltás összefüggései Manchesterben, Tér és Társadalom, 29(4), o. 97-116. doi: 10.17649/TET.29.4.2693.
Rovat
Kitekintés