A Regionális Kutatások Központjának harminc éve. Sikerek és kudarcok egy új tudományágazat megteremtésében

  • Gyula Horváth MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs
Kulcsszavak: Regionális Kutatások Központja, Magyar Tudományos Akadémia, regionális tudomány, tudományos stratégia, tudománypolitika

Absztrakt

A Magyar Tudományos Akadémia 1984-ben új kutatóközpontot alapított több, korábban regionális kutatásokat végző tudományos műhelyből. A Regionális Kutatások Központjának három évtizedét, kutatási és publikációs eredményeit, a nemzetközi kutatóhálózatban játszott szerepét, területfejlesztési tanácsadási működését foglalja össze a tanulmány. Az intézet alapításkor megfogalmazott missziója a regionális tudomány meghonosítása volt. Az intézet kutatóinak kezdeményezésére jöttek létre e tudományágazat különböző fórumai: a Tér és Társadalom folyóirat, a Területi és Települési Kutatások könyvsorozat, az akadémiai bizottság, a Magyar Regionális Tudományi Társaság, egyetemi tanszékek és képzési szakok. A kutatási portfólió állandó elemei a térfejlődési folyamatok törvényszerűségeinek feltárása, a modern területfejlesztő erők hatásmechanizmusainak alakulása Európában és Magyarországon, a vidéki elmaradottság összetevőinek elemzése, a területpolitika cél-, eszköz- és intézményrendszerének a vizsgálata, a többszintű kormányzás és a területi fejlődés kapcsolata és a regionalizmus voltak.

Szerzői adatok

Gyula Horváth, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs
tudományos tanácsadó
Megjelent
2014-11-28
Hogyan idézzem?
Horváth, G. (2014) „A Regionális Kutatások Központjának harminc éve. Sikerek és kudarcok egy új tudományágazat megteremtésébe”n, Tér és Társadalom, 28(4), o. 3-14. doi: 10.17649/TET.28.4.2682.
Rovat
Tudományos élet