A magyarországi fúziók és felvásárlások térbeli jellemzőinek vizsgálata az 1997 és 2013 közötti időszakban

  • László Zoltán Kucséber Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr
Kulcsszavak: felvásárlások, fúziók, térbeli jellemzők

Absztrakt

A tanulmány célja a Magyarországon az 1997 és 2013 között létrejött fúziók és felvásárlások (M&A, mergers and acquisitions) térbeli jellemzőinek és összefüggéseinek a vizsgálata. Az elemzés során 730 M&A-tranzakciót vettem górcső alá, amelyhez a Gazdasági Versenyhivatal versenyjogi határozatai adtak kiindulási alapot. Vizsgáltam a magyarországi M&A-tranzakciók térbeli sajátosságai mellett az ágazati és a pénzügyi (felvásárolt részesedések) jellemzőit és a közöttük levő összefüggéseket is.

A tanulmány három egységből épül fel. Az első rész a szakirodalmi áttekintés, a második részben bemutatom a vizsgálatok során alkalmazott módszertant és a kapott eredményeket, a harmadik egységben az eredmények időbeli és térbeli összehasonlítására kerül sor.

A vizsgált időszakban Magyarország kedvelt célpont volt a külföldi felvásárlók körében: a felvásárlók több mint 70%-a külföldi vállalat. Európai uniós országokban van a székhelye a külföldi vállalatok több mint 80%-ának. A felvásárló társaságok átlagosan 81%-os részesedést szereztek a céltársaságokban. A statisztikai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a térbeli jellemzők (a felvásárló bázisországa és a külföldi leányvállalatok regionális eloszlása) nem voltak hatással a céltársaságban megvásárolt részesedésekre. A legtöbb M&A a feldolgozóiparban, a kereskedelemben és a logisztikai szektorban történt. A feldolgozóiparban a legtöbb M&A a Benelux államokból, Németországból és Olaszországból származik. A kereskedelmi szektorban kiemelkedő Németország (30%) és Franciaország (16%) jelenléte. A felvásárlások regionális megoszlása a területi egyenlőtlenségeket tovább erősítette Magyarországon.

Szerzői adatok

László Zoltán Kucséber, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr

PhD-hallgató

Megjelent
2015-06-02
Hogyan idézzem?
Kucséber, L. (2015) A magyarországi fúziók és felvásárlások térbeli jellemzőinek vizsgálata az 1997 és 2013 közötti időszakban, Tér és Társadalom, 29(2), o. 90-105. doi: 10.17649/TET.29.2.2676.
Rovat
Kitekintés