Térhasználat és szimbolikus szuverenitás

Kulcsszavak: szuverenitás, szimbolikus politika, társadalmi tér, térhasználat, politikai antropológia

Absztrakt

A tanulmány politikai antropológus szerzője elméleti kutatásnak veti alá a hazai térbeli identitások elméleti fogalmait, szimbolizációs és narratív viszonyrendszerét. A politikai cselekvések, projektek és önreprezentációs törekvések térbeliségének leképezése számos utat kínál az egyes szubkultúrák, értelmező közösségek politikai megjelenése számára. A szervezett politikai közélet és ennek kommunikációs univerzuma Magyarországon több időszakra bontható kapcsolatot mutat a diktatorikus, demokratikus, illetve a haladó és jelképekbe öltöztetett periódusokban, hasonlóképpen a tér antropológiáját politikai kontextusban vizsgálók tapasztalataihoz. A hatalom (hatalmi rendszer) megannyi térbeli megjelenítődése, az állam mindenhatóságának új nemzeti víziója ugyanakkor napjainkban is magába foglalja a haladásfogalom politikusok formálta térkiterjesztési eszközének szimbolikus politikai használatát

Szerzői adatok

András A. Gergely, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet, Budapest

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2015-06-02
Hogyan idézzem?
A. Gergely, A. (2015) Térhasználat és szimbolikus szuverenitás, Tér és Társadalom, 29(2), o. 19-42. doi: 10.17649/TET.29.2.2657.
Rovat
Tanulmányok

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei