A regionális politika helyzete és perspektívái

  • Endre Orbán Alkotmánybíróság, Budapest
Kulcsszavak: regionális politika, többéves pénzügyi keret, EU-bővítés

Absztrakt

A regionális politika több másik területtel fejlődik kölcsönhatásban, ennek fényében a jelen írásnak is multidimenzionális elemzés a célja. Ez azonosítható a politika jelenlegi helyzetének elemzésével, valamint közép- és hosszú távú perspektíváival. Ennek megfelelően a regionális politika rövid áttekintését a regionális politika jelen idejű eredményességének, illetve problémáinak bemutatása követi. A középtávú elemzés azt vizsgálja, hogy az új költségvetési időszak, a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret hogyan kíván válaszolni a regionális politika terén felmerülő kérdésekre. E ponton az elemzés fókuszában a lisszaboni szerződéssel bevezetett intézményi újítások állnak, és kritikailag értelmezem a többéves pénzügyi keretet mint a minden félnek előnyös szerződést. Végül egy hosszú távú kitekintés keretében a dolgozat arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az Európai Unió potenciális bővítésének várható hatását a regionális politikára.

Szerzői adatok

Endre Orbán, Alkotmánybíróság, Budapest

érdemi munkatárs

Megjelent
2015-08-13
Hogyan idézzem?
Orbán, E. (2015) A regionális politika helyzete és perspektívái, Tér és Társadalom, 29(3), o. 73-92. doi: 10.17649/TET.29.3.2647.
Rovat
Kitekintés