Az Audi Hungaria Motor Kft. hatása a helyi gazdasági és társadalmi folyamatokra

  • Katalin Czakó Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr
Kulcsszavak: területi tőke, külföldi befektetés, területi gazdaságfejlesztés, vállalkozások

Absztrakt

Egy terület gazdasági szerkezetének vizsgálatában és területi tőkéjének összetételében a magán- és állótőke mérése a területi hatások megfigyelése szempontjából fontos. Győr város fontos feladata a gazdaság történelmi múltra építő működésének fejlesztése. A tanulmány az Audi Hungaria Motor Kft. Győr város gazdasági környezetébe való beágyazódását foglalja össze. Kiemelem azokat a vállalati tulajdonságokat, melyek hatással vannak Győr életére, hangsúlyozom a vállalati adottságokat, az innovatív törekvéseket (logisztika, társadalmi felelősségvállalás). Fejezetenként tárgyalom a gazdasági környezet azon jelenségeit, folyamatait, melyek a vállalat jelenlétéből adódóan a városi és a nemzetgazdaságra jelentős hatással vannak. Ezek a regionális gazdaság számára fontos hatásmechanizmusokat képeznek, melyek szem előtt tartása fontos lehet a város hosszú távú területi fejlődésében. A tanulmány öt részre bontható. Az általános vállalati bemutatás után a letelepedési és az utóbbi évek terjeszkedési folyamatait kiemelve bemutatom a helyi munkaerőre gyakorolt hatásokat. Ezután a logisztikai folyamatok szabályait és a beszállítói hálózat szilárdságát vizsgálom, így körüljárom a helyi vállalkozásokra, különösen a beszállítói hálózatban működő helyi vállalkozásokra gyakorolt hatás kérdéskörét. A következő részek a város közvetlen gazdaságfejlesztő szerepvállalását, valamint a vállalat helyi gazdaságot és társadalmat érintő törekvéseit mutatják be.

Szerzői adatok

Katalin Czakó, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr
PhD-hallgató
Megjelent
2014-06-01
Hogyan idézzem?
Czakó, K. (2014) „Az Audi Hungaria Motor Kft. hatása a helyi gazdasági és társadalmi folyamatokr”a, Tér és Társadalom, 28(2), o. 188-198. doi: 10.17649/TET.28.2.2615.