A választói viselkedés térbeli modellje – empirikus kísérlet budapesti adatok alapján

  • Lajos Bálint KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest
  • Gergely Daróczi Easystats Magyarország Kft., Budapest
  • Károly Bozsonyi Károli Gáspár Református Egyetem, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Budapest
  • Gergely Tóth Easystats Magyarország Kft.; MTA–ELTE Peripato Kutatócsoport, Budapest
Kulcsszavak: térbeli szűrés, területi választáskutatás, térbeli modellezés, Budapest

Absztrakt

A tanulmány a választói magatartás térbeli modellezésének a hazai környezetben nem közismert módszerét mutatja be. Az adatbázis nyilvánosan elérhető, szavazóköri adatokból épült fel. A címlistában szereplő fővárosi szavazóköri adatokat geokódoltuk és az úgynevezett Getis-féle nemparaméteres szűrés segítségével elemeztük. Ez annyit jelent, hogy a modellbe beléptetett függő és független változókat térbeli és térbeli hatástól mentes összetevőkre bontottuk. Eredményeink szerint a nem megfelelően felépített, a térbeli hatást figyelmen kívül hagyó modellek hamis következtetéshez vezettek. A térbeliség markáns szerepének felismerése jól mutatja a választási előrejelzésekben a standard közvélemény-kutatói módszertan határait. Az erős szignifikáns pozitív autokorreláció jelenléte a választási adatoknál arra enged következtetni, hogy a társadalmi-gazdasági kontextus sokat számít az emberi magatartások, döntések világában. A választók nem triviális eloszlása a térben új kihívások elé állítja a reprezentatív minták tervezését és a belőlük való következtetések elméletét.

Szerzői adatok

Lajos Bálint, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest
tudományos munkatárs
Gergely Daróczi, Easystats Magyarország Kft., Budapest
PhD-hallgató, vezető fejlesztő
Károly Bozsonyi, Károli Gáspár Református Egyetem, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Budapest

intézetvezető egyetemi docens

Gergely Tóth, Easystats Magyarország Kft.; MTA–ELTE Peripato Kutatócsoport, Budapest

PhD-hallgató, kutatásvezető; tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2014-08-20
Hogyan idézzem?
Bálint, L., Daróczi, G., Bozsonyi, K. és Tóth, G. (2014) A választói viselkedés térbeli modellje – empirikus kísérlet budapesti adatok alapján, Tér és Társadalom, 28(3), o. 32-49. doi: 10.17649/TET.28.3.2591.
Rovat
Tanulmányok