A térszerkezet és a geoökonómia

  • Mihály Simai MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet, Budapest
Kulcsszavak: világgazdaság, térszerkezet, transzformáció, geopolitika, hatalmi viszonyok, demográfia, verseny

Absztrakt

Az elmúlt néhány évtizedben kibontakozott és folytatódó transzformációk, mindenekelőtt a globalizáció, a hatalmi viszonyok átalakulása, az éleződő verseny, a demográfiai változások, a tudásalapú társadalom kibontakozása sokoldalúan befolyásolják bolygónk térszerkezetét. A változások új követelményeket támasztanak a földrajztudományban és a kapcsolódó területeken folyó tudományos kutatásokkal szemben. A geopolitika mellett kialakult fiatal tudományterület, a geoökonómia a transzformációk, a gazdasági folyamatok és a térbeli viszonyok kölcsönhatásainak feltárásával és az államok ezzel összefüggő stratégiájának kérdéseivel foglalkozó diszciplína. Az Enyedi György professzor emlékére készült tanulmány e diszciplína kifejlődésének hátterét megvilágítva fogalmazza meg a feladatokat a 21. század világának feltételei között.

Szerzői adatok

Mihály Simai, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet, Budapest
kutató professzor emeritus
Megjelent
2014-02-28
Hogyan idézzem?
Simai, M. (2014) A térszerkezet és a geoökonómia, Tér és Társadalom, 28(1), o. 25-39. doi: 10.17649/TET.28.1.2579.
Rovat
Tanulmányok