Az urbanizációs folyamatok megjelenése Budapest környékén. Előtanulmány egy történeti szempontú urbanizációs modell kidolgozásához

  • Tibor László Buskó Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar
  • Attila Jószai Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar
Kulcsszavak: urbanizációs szakaszok, budapesti agglomeráció, evolúciós iskola, történeti iskola

Absztrakt

A magyarországi, ezen belül a főváros térségében tapasztalható urbanizációs folyamatok vizsgálata viszonylag széles körben foglalkoztatta a hazai kutatókat az utóbbi évtizedekben. A kutatások jórészt az urbanizációs folyamatok szakaszolhatóságára vonatkozó, van den Berg és Drewett által kifejtett, majd Enyedi György által továbbgondolt modell alapján szolgáltattak újabb és újabb adalékokat a főváros térségében zajló urbanizációs folyamatok megértéséhez. Tanulmányunkban a korabeli statisztikai kiadványok feldolgozásával egy olyan adatbázist építettünk ki, amely lehetővé teszi, hogy az eddigieknél is pontosabb képet kapjunk a főváros térségének 1945 előtti urbanizációs folyamatairól. Vizsgáltuk egyrészről az urbanizációs folyamatok intenzitását (ennek során elkülönítettük egymástól a közvetlen urbanizációs zónához és a tágabb urbanizációs zónához tartozó, valamint az urbanizációs folyamatból kimaradó települések csoportját), másrészről az urbanizációs folyamatok jellegét (az ipari övezethez, a munkás-, tisztviselő- és nyaralótelepek övezethez, a város mezőgazdasági ellátóövezetéhez tartozó települések elkülönítésével). Az egyes zónák és övezetek tér- és időbeli megjelenése, elterjedésük dinamikájának sajátosságai alkalmasak lehetnek arra, hogy egy történeti szemléletű megközelítéssel pontosítsuk az úgynevezett evolúciós iskola urbanizációs folyamatok szakaszolhatóságára vonatkozó megállapításait.

Szerzői adatok

Tibor László Buskó, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar

adjunktus

Attila Jószai, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar

tanársegéd

Megjelent
2013-11-19
Hogyan idézzem?
Buskó, T. és Jószai, A. (2013) „Az urbanizációs folyamatok megjelenése Budapest környékén. Előtanulmány egy történeti szempontú urbanizációs modell kidolgozásáho”z, Tér és Társadalom, 27(4), o. 75-94. doi: 10.17649/TET.27.4.2547.
Rovat
Tanulmányok