Az urbanizációs folyamatok megjelenése Budapest környékén. Előtanulmány egy történeti szempontú urbanizációs modell kidolgozásához

Szerzők

  • Buskó Tibor László Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar
  • Jószai Attila Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.27.4.2547

Kulcsszavak:

urbanizációs szakaszok, budapesti agglomeráció, evolúciós iskola, történeti iskola

Absztrakt

A magyarországi, ezen belül a főváros térségében tapasztalható urbanizációs folyamatok vizsgálata viszonylag széles körben foglalkoztatta a hazai kutatókat az utóbbi évtizedekben. A kutatások jórészt az urbanizációs folyamatok szakaszolhatóságára vonatkozó, van den Berg és Drewett által kifejtett, majd Enyedi György által továbbgondolt modell alapján szolgáltattak újabb és újabb adalékokat a főváros térségében zajló urbanizációs folyamatok megértéséhez. Tanulmányunkban a korabeli statisztikai kiadványok feldolgozásával egy olyan adatbázist építettünk ki, amely lehetővé teszi, hogy az eddigieknél is pontosabb képet kapjunk a főváros térségének 1945 előtti urbanizációs folyamatairól. Vizsgáltuk egyrészről az urbanizációs folyamatok intenzitását (ennek során elkülönítettük egymástól a közvetlen urbanizációs zónához és a tágabb urbanizációs zónához tartozó, valamint az urbanizációs folyamatból kimaradó települések csoportját), másrészről az urbanizációs folyamatok jellegét (az ipari övezethez, a munkás-, tisztviselő- és nyaralótelepek övezethez, a város mezőgazdasági ellátóövezetéhez tartozó települések elkülönítésével). Az egyes zónák és övezetek tér- és időbeli megjelenése, elterjedésük dinamikájának sajátosságai alkalmasak lehetnek arra, hogy egy történeti szemléletű megközelítéssel pontosítsuk az úgynevezett evolúciós iskola urbanizációs folyamatok szakaszolhatóságára vonatkozó megállapításait.

Szerző életrajzok

Buskó Tibor László , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar

adjunktus

Jószai Attila , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar

tanársegéd

##submission.downloads##

Megjelent

2013-11-19

Hogyan kell idézni

Buskó, T. L. és Jószai, A. (2013) „Az urbanizációs folyamatok megjelenése Budapest környékén. Előtanulmány egy történeti szempontú urbanizációs modell kidolgozásához”, Tér és Társadalom, 27(4), o. 75–94. doi: 10.17649/TET.27.4.2547.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok