A katonai funkció megszűnésének hatásai a hazai garnizonfalvakban a rendszerváltástól napjainkig

  • Tamás Németh Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola
  • Zoltán Dövényi Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola
Kulcsszavak: garnizonfalu, katonaföldrajz, demilitarizálódás, településfejlődés

Absztrakt

A tanulmány a katonai funkciók leépülésének településfejlődésre gyakorolt hatásait vizsgálja a hazai garnizonfalvak példáján. Az elemzés célja egyrészt a magyarországi garnizontelepülések lehatárolása az 1990-es népszámlálás releváns adatai alapján, másrészt a társadalmi értelemben vett demilitarizálódás lokális hatásainak bemutatása a demográfiai folyamatok és a vásárlóerő alakulásának tükrében.

Az 1990-es adatok alapján a védelmi szektorban foglalkoztatottak aránya Magyarországon közel 3% volt, ám számos településen ez az érték jóval 10% fölött alakult. Úgy véljük, hogy a haderőreform drasztikus létszámcsökkentése előtt 15-15 település volt egyértelműen a garnizonvárosok és a garnizonfalvak közé sorolható, további három település pedig egyfajta átmeneti kategóriát alkotott. A témával foglalkozó hazai és nemzetközi tanulmányok jellemzően a garnizonvárosokkal foglalkoznak, így vizsgálatunkban a garnizonfalvakra helyeztük a hangsúlyt. Megvizsgálva e településeken a lakosságszám, a vándorlási egyenleg, az öregedési index, valamint az egy főre jutó személyi jövedelemadó alakulását a releváns időszakban, megállapítható, hogy a védelmi szektorban foglalkoztatottak legmagasabb arányával jellemezhető települések fejlődésére számottevő hatást gyakorolt mind a katonai funkciók „megszerzése”, mind pedig azok leépülése. Ki kell emelni továbbá, hogy a relatív földrajzi helyzet – például az agglomerációs települések esetében – jelentősen kompenzálhatta a demilitarizálódás negatív hatásait.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a rendszerváltás idején Taszár volt az a település Magyarországon, ahol egyértelműen a katonai funkció dominált, és melynek megszűnése később jelentős mértékben vetette vissza a helyi vásárlóerőt és az öregedési index értékét.

Szerzői adatok

Tamás Németh, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola
PhD-hallgató
Zoltán Dövényi, Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola
egyetemi tanár
Megjelent
2013-11-19
Hogyan idézzem?
Németh, T. és Dövényi, Z. (2013) A katonai funkció megszűnésének hatásai a hazai garnizonfalvakban a rendszerváltástól napjainkig, Tér és Társadalom, 27(4), o. 171-186. doi: 10.17649/TET.27.4.2527.
Rovat
Ténykép