A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái

  • Eszter Gábrity Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Kulcsszavak: Vajdaság, ingázók, nyelvi identitás, ideológia

Absztrakt

A tanulmány alapjául szolgáló kutatás célja a vajdasági magyar ingázók nyelvi identitásának és ideológiáinak behatóbb megismerése. A Szerbia és Magyarország között rendszeresen utazó, leginkább munkavállalási vagy tanulási célú ingázók a határ egyik és másik oldalán eltérő nyelvi közösségek, normák és elvárások hálójába kerülnek, melyhez sajátos módon próbálnak alkalmazkodni. A tanulmány arra keresi a választ, hogy vajon hogyan reagálnak a kutatás alanyai az eltérő nyelvi helyzetekre és azok kihívásaira, továbbá hogyan azonosulnak anyanyelvükkel (illetve annak mely változatával), végül pedig arra, hogy mindezeket a jelenségeket mely nyelvi ideológiák befolyásolják.

Szerzői adatok

Eszter Gábrity, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

idegennyelv-tanár

Megjelent
2013-06-03
Hogyan idézzem?
Gábrity, E. (2013) A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái, Tér és Társadalom, 27(2), o. 118-130. doi: 10.17649/TET.27.2.2522.