A gazdasági teljesítmény és a munkanélküliség területi egyenlőtlenségeinek kapcsolata

  • László Czaller Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kulcsszavak: munkanélküliség, gazdasági teljesítmény, területi egyenlőtlenség, kointegráció

Absztrakt

A fejlett piacgazdaságokban a makrogazdasági teljesítmény és a munkapiacok területi különbségei között fennálló egyensúlyi kapcsolatok az elmúlt évtizedekben több helyütt bizonyítást nyertek. Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy tekintettel a fiatal piacgazdasági környezetre, Magyarországon az elmúlt időszak tapasztalatai alapján igazolható-e ez a kapcsolat. Ennek érdekében a gazdasági teljesítményt közelítő munkanélküliség és egyenlőtlenségi mutatóinak hosszú idősorait korrelációszámítás és a kointegrációs kapcsolatok kimutatására alkalmas vektor-hibakorrekciós modellek segítségével elemzem, melyek eredményei az idősor egészére nézve egyértelműen utalnak a feltételezett kapcsolatok hiányára. A gazdaságtörténeti megfontolásból kettébontott idősorokra megismételt tesztek szintén nem nyújtanak egyértelmű bizonyítékot a szóban forgó kapcsolat létezésére. Úgy tűnik tehát, hogy az elhúzódó gazdasági átalakulás folyamatai és az erőteljes állami beavatkozások nem adtak teret a jelenség kibontakozásának. A téma jövőbeni vizsgálata megalapozott, tekintettel a piacgazdasági időszakból származó idősorok rövidségére, valamint a 2008-as válság egyelőre ismeretlen utóhatásaira.

Szerzői adatok

László Czaller, Eötvös Loránd Tudományegyetem
geográfus szakos egyetemi hallgató
Megjelent
2013-03-01
Hogyan idézzem?
Czaller, L. (2013) A gazdasági teljesítmény és a munkanélküliség területi egyenlőtlenségeinek kapcsolata, Tér és Társadalom, 27(1), o. 66-80. doi: 10.17649/TET.27.1.2084.
Rovat
Tanulmányok