Modellalkotási kísérlet: a civil/nonprofit szervezetektől a regionalizmusig

Szerzők

  • Kóbor Krisztina Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.26.4.2078

Kulcsszavak:

civil/nonprofit szervezetek, társadalmi tőke, területi identitás, innováció, regionalizmus

Absztrakt

A tanulmány egy olyan modell megalkotására tesz kísérletet, amely a civil/ nonprofit szervezeteket kapcsolja össze három fogalmon keresztül a regionalizmussal. A fogalmakat a szakirodalomban leírt közös jellemzők bemutatásával, majd empirikus adatok vázolásával kapcsolom össze; két régió jellemzőit a modell alapján értelmezem a nyugat-dunántúli és észak-alföldi szociális és gyermekvédelmi célú civil/ nonprofit szervezetek példáján.

A nyugat-dunántúli régió gazdasági szempontból sikeresebb régiónak számít, mint az Észak-alföldi régió. Talán ebből is adódik, hogy kevesebb a szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezet, így a modell társadalmitőke- és területiidentitás- elemei is gyengébbek, helyettük inkább az individualizmus és a forprofit szervezetekkel való gyakoribb kooperáció a jellemzőbb. Az észak-alföldi régió tekintetében viszont a gazdasági tőke hiánya azt vonja maga után, hogy a hiányokat a társadalmi tőke konvertálásából kell megteremteni. Mindez komoly időráfordítást, jó kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készséget igényel, ugyanakkor azonban több kapcsolatot is, amelyekből több, bár kisebb léptékű és nem olyan összetett innováció, és összetartóbb közösségek származnak. Tehát a regionalizmus végbemenetele – ha gazdaságilag nem is, de – társadalmilag sikeresebb az észak-alföldi régióban, s a létrehozott modell is dinamikusabb.

Információk a szerzőről

Kóbor Krisztina , Széchenyi István Egyetem

egyetemi adjunktus

##submission.downloads##

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2012-11-20

Hogyan kell idézni

Kóbor, K. (2012) „Modellalkotási kísérlet: a civil/nonprofit szervezetektől a regionalizmusig”, Tér és Társadalom, 26(4), o. 37–53. doi: 10.17649/TET.26.4.2078.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok