A barnamező fogalmának változó értelmezése

  • Éva Orosz Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola
Kulcsszavak: barnamező, szürkemező, ideiglenes használat, rehabilitáció, térségmenedzsment

Absztrakt

Az 1970-es években kialakult barnamező-fogalom, mely sokáig a városi szövet egy súlyos problémáját volt hivatott leírni, napjainkra a fenntartható településfejlesztés egy központi elemét képezi. A tanulmány ezt az átalakulási folyamatot tárja az olvasó elé, melynek során a kifejezés jelentésváltozása kerül a középpontba. Az eredetileg csupán egykori iparterületekre használt „brownfield” szó jelentéstartalma jócskán változott. Eredeti funkció, valamint szakmai elismertség alapján napjainkban három alapvető kategóriát érdemes felállítani: hagyományos barnamezők, a szürkemezők által fémjelzett átmeneti területek, illetve a legvitatottabb potenciális barnamezők. Noha hazánk a fogalomalkotás terén törekszik az uniós elvekhez való idomulásra, egységes értelmezés itt sem létezik. A fogalom egyértelmű meghatározására a szerző a barnamezők kettős természetére (Yount 2003) alapozva tesz javaslatot egy általános definícióra, továbbá felhívja a figyelmet a barnamezők közé sorolandó területek bővítésének szükségességére.

Szerzői adatok

Éva Orosz, Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola

doktorjelölt

Megjelent
2012-05-17
Hogyan idézzem?
Orosz, Éva (2012) A barnamező fogalmának változó értelmezése, Tér és Társadalom, 26(2), o. 73-88. doi: 10.17649/TET.26.2.2039.
Rovat
Ténykép