A határmentiség és a turizmus sajátos összefüggései Kárpátalja magyarlakta területein

  • Sándor Berghauer PTE Földtudományok Doktori Iskola; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék
Kulcsszavak: határmentiség, turizmus, Kárpátalja, bevásárlóturizmus, VFR-turizmus

Absztrakt

A határ menti területek sajátos kapcsolatrendszerét számos kutatás taglalta a korábbi években. Az esetek többségében kiderült, hogy határszakasztól függően minden egyes esetben meglehetősen egyedi kapcsolatrendszerről beszélhetünk. Az egyediség jellemzi Magyarország keleti területeinek és az Ukrajna részét képező Kárpátaljának kapcsolatát is, hiszen két meglehetősen eltérő rendszerben fejlődő régió találkozik itt, aminek specifikumát az is fokozza, hogy Kárpátalja határ menti területein nagyszámú magyar ajkú lakos él. A közös határszakasz átlépésének indítékai közül sajátos módon emelkedik ki a VFR-turizmus és az eltérő gazdasági hatások által létrehozott bevásárlóturizmus. Az alábbi tanulmány a szóban forgó határ menti területek utazásokkal, idegenforgalommal összefüggő specifikumait tárja fel.

Szerzői adatok

Sándor Berghauer, PTE Földtudományok Doktori Iskola; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék

PhD-hallgató

Megjelent
2011-12-01
Hogyan idézzem?
Berghauer, S. (2011) A határmentiség és a turizmus sajátos összefüggései Kárpátalja magyarlakta területein, Tér és Társadalom, 25(4), o. 148-164. doi: 10.17649/TET.25.4.1997.
Rovat
Határ-eset