A maszkulin és heteroszexuális köztér termelése. Elméleti háttér a társadalmi tértermelésnek a bűncselekményektől való félelem kontextusában történő kutatásához

  • András Molnár
Kulcsszavak: köztér, társadalmi tértermelés, bűncselekményektől való félelem, társadalmi nem, szexualitás

Absztrakt

A nyugati országokban feminista földrajzi kutatások keretén belül már az 1980-as években elkezdtek foglalkozni a közterekhez kötődő félelem földrajzával, Magyarországon viszont a tér, a társadalmi nem és a félelem összefüggéseinek földrajzi vizsgálata még újdonságnak számít. Pain (2000) szerint azért fontosak az ilyen irányú vizsgálatok, mert a társadalmi hatalmi egyenlőtlenségek feltérképezését szolgálják, továbbá a félelem a térhasználó emberek életminőségének alakításában is fontos szerepet játszik. Mivel a téma kutatása még nem kezdődött el Magyarországon, ezért e tanulmány célja bepillantást nyújtani a vonatkozó külföldi irodalomba, illetve annak bemutatása, hogy az ilyen jellegű kutatások miképpen járulhatnak hozzá a földrajzi tudás szélesítéséhez. A köztér fogalmának és jelentőségének tárgyalása (Staeheli, Mitchell 2007) után a maszkulin és heteroszexuális közterek termelését Valentine (1996) elméletének bemutatása segít megérteni, amelynek alapját a társadalmi nem performativitásáról alkotott butleri felfogás szolgáltatja. A bűncselekményektől való félelemhez kapcsolódó tértermelés értelmezésére pedig főként Valentine (1992), Koskela (1997, 2000) és Brownlow (2005) írásaira alapozva kerül sor. A tanulmány amellett érvel, hogy az ilyen irányú feminista földrajzos vizsgálódások színesítik a térről és a térhasználó emberekről alkotott felfogásunkat, és emellett közelebb visznek a társadalmi egyenlőtlenségek okainak megértéséhez.

Szerzői adatok

András Molnár

angol-földrajz szakos tanár

Megjelent
2012-02-28
Hogyan idézzem?
Molnár, A. (2012) „A maszkulin és heteroszexuális köztér termelése. Elméleti háttér a társadalmi tértermelésnek a bűncselekményektől való félelem kontextusában történő kutatásáho”z, Tér és Társadalom, 26(1), o. 26-40. doi: 10.17649/TET.26.1.1937.
Rovat
Tanulmányok