Eger komplex vonzáskörzetének dinamikai vizsgálata

Szerzők

  • Bodor Norbert Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Pénzes János Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék https://orcid.org/0000-0002-4870-087X

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.26.3.1929

Kulcsszavak:

vonzáskörzet-számítás, ingázás, kiskereskedelem, középfokú oktatás

Absztrakt

Tanulmányunkban Eger vonzáskörzetének vizsgálatával foglalkozunk, igyekszünk dinamikai összehasonlítást is végezni egy 1980-as átfogó felmérés eredményeivel. Elemzésünk célja az, hogy Eger négy ágazatra – kiskereskedelem, foglalkoztatás, egészségügy és oktatás – vonatkozó, valamint komplex vonzáskörzetét feltárjuk, és bemutassuk az elmúlt három évtizedben lezajlott változásokat, továbbá ezek magyarázatára is kitérjünk.

Eger kiskereskedelmi vonzáskörzete megváltozott, mivel az ágazat egésze is jelentősen átalakult. A vásárlások száma nőtt, azonban a vidéki vásárlók aránya csökkent. A legnagyobb áruházak nagyobb vonzásövvel rendelkeznek, mint a belvárosi üzletek, ugyanakkor összességében véve Eger vonzáskörzete mégis csökkent. A megyeszékhely foglalkoztatási szerepe nőtt, vonzáskörzete kiterjedt, ez azonban kevesebb Egerbe ingázó munkavállalót jelentett a foglalkoztatás jelentős rendszerváltás utáni leépülése miatt. Az egészségügyi vonzáskörzet adminisztratív úton szabályozott, és nem változott meg érdemben 1980-hoz képest. A középfokú oktatási vonzáskörzet a tankötelezettség korhatárának emelése miatt minden tekintetben kiterjedt.

Tanulmányunk legfontosabb következtetései a következők. Ágazatonként eltérő tendenciák érvényesültek, amelyek hátterében különböző társadalmi, gazdasági és politikai okok húzódtak meg. A lezajlott változások kettős képet mutatnak, mivel Eger komplex vonzáskörzetének abszolút kiterjedése csökkent, valamint az erősebben vonzott települések köre is szűkült. Ugyanakkor a megyeszékhely közelében fekvő – szuburbanizációs célterületnek számító – települések esetében mégis jellemzően erősödött a vonzás intenzitása.

Szerző életrajzok

Bodor Norbert , Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

területfejlesztő geográfus

Pénzes János , Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

egyetemi adjunktus

##submission.downloads##

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2012-08-24

Hogyan kell idézni

Bodor, N. és Pénzes, J. (2012) „Eger komplex vonzáskörzetének dinamikai vizsgálata”, Tér és Társadalom, 26(3), o. 30–47. doi: 10.17649/TET.26.3.1929.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok