Heterarchia és fejlődési pályaváltás. Új elméleti megközelítés a kistérségkutatásban

  • Judit Keller Tomori Pál Főiskola
Kulcsszavak: heterarchia, társadalmi vállalkozó, endogén intézményi változás, kapacitásnövelő keretfeltételek

Absztrakt

A fejlődés fogalmát hosszú ideig a gazdasági növekedéssel azonosították, és egy többnyire kemény statisztikai mutatóval, mérhető változóval fejezték ki. Ez az egydimenziós megközelítés a fejlődést egy normatív fejlettségi állapot felé haladásként értelmezte. Az elmúlt két évtized nemzetközi gazdaságszociológiai kutatásai azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a fejlődés alapvetően a helyi intézmények minőségi átalakulását jelenti, és több dimenzióban – például a közjavakhoz való méltányos hozzáférés, az életminőség, a demokratikus részvételi lehetőségek dimenziójában – vizsgálandó. Az intézményi változás iránya meghatározó e célok megvalósításában; csakis demokratikus részvételt biztosító és többé-kevésbé hatalommegosztó együttműködésen alapuló intézményi átalakulás garantálhatja a fejlődési folyamatot. A jelen tanulmányban bemutatott elméleti megközelítés új értelmezési keretet vázol fel, amely segítheti a folyamatban lévő közigazgatási reform finomítását egy olyan állam alatti kormányzás intézményi keretének kialakításában, amely hatékonyan köti a kistérségi szintet állami hierarchiákhoz, de ugyanakkor segíti fejlesztési autonómiájuk fenntartását.

Szerzői adatok

Judit Keller, Tomori Pál Főiskola

főiskolai adjunktus

Megjelent
2011-09-01
Hogyan idézzem?
Keller, J. (2011) „Heterarchia és fejlődési pályaváltás. Új elméleti megközelítés a kistérségkutatásba”n, Tér és Társadalom, 25(3), o. 3-26. doi: 10.17649/TET.25.3.1877.
Rovat
Tanulmányok