Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában – elméleti alapok

  • Adrienn Reisinger Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék
Kulcsszavak: civil/nonprofit szervezetek, részvételi demokrácia, kohéziós politika, partnerség

Absztrakt

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy a civil/nonprofit szervezeteknek milyen szerepe lehet a régiók formálásában, ezáltal az EU kohéziós politikájának alakításában. A kohéziós politika fő célkitűzése, hogy elősegítse az EU régióinak egymáshoz való közeledését, elsődlegesen anyagi és szakmai segítségnyújtás biztosításával. Kérdés az, hogy ebben mi lehet a civil/nonprofit szervezetek feladata, továbbá, hogy milyen elméleti alapja van a szervezetek részvételének.

Először a civil/nonprofit szervezetekre vonatkozó fogalmi rendszert ismertetem, majd a kohéziós politikában való részvétel megalapozásaként bemutatom a részvételi demokrácia koncepcióját, területi vonatkozásait és technikáit, kiemelten a partnerséget mint a kohéziós politika egyik alapelvét. Tanulmányom utolsó részében ismertetem, hogy a civil/nonprofit szervezetek milyen formában tudnak megjelenni a kohéziós politika folyamatában, majd a részvétel előfeltételei következnek. Kifejtem, hogy a kelet-közép-európai térségben milyen sajátosságok és hiányosságok vannak a részvételt illetően. A tanulmány rövid összegzéssel és javaslattétellel zárul.

Az volt a célom, hogy áttekintő összefoglalást adjak a civil/nonprofit szervezeteknek a kohéziós politikában játszott szerepéről és ennek elméleti alapjairól (részvételi demokrácia), továbbá, hogy rövid áttekintést adjak arról, hogy a civil/ nonprofit szervezetek a jövőben milyen szerepet fognak játszani a kohéziós politikában.

Szerzői adatok

Adrienn Reisinger, Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék
egyetemi adjunktus
Megjelent
2012-02-28
Hogyan idézzem?
Reisinger, A. (2012) Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában – elméleti alapok, Tér és Társadalom, 26(1), o. 41-66. doi: 10.17649/TET.26.1.1875.
Rovat
Tanulmányok