Turisztikai desztinációk „klasztertérképei” (Ki a felelős a desztinációk versenyképességéért?)

Kulcsszavak: turizmus, desztináció, versenyképesség, klaszterek, klasztertérképek

Absztrakt

A turisztikai desztinációk versenyképességének témája a közelmúltban került a hazai szakirodalom és a turisztikai irányításpolitika figyelmének középpontjába, az úgynevezett turisztikai desztinációt menedzselő szervezetek (TDMSZ) létrehozását támogató pályázatok nyomán. Ezzel magyarázható, hogy a legfontosabb szereplők és jellemzőik azonosítása stratégiai fontosságú a hazai desztinációk fejlődésében. Jelen cikkben a desztinációk és klaszterek értelmezésén és szereplőik jellemzésén túl a turisztikai klasztertérképek leírására is sor kerül, a desztinációs versenyképesség klaszterközpontú megközelítésében. Célom az, hogy egy hazai esettanulmányon keresztül azonosítsam a turizmus szerepeit, összefoglaljam a turizmus szereplőire vonatkozó eredményeket és a legfontosabb összefüggéseket.

Szerzői adatok

Ivett Sziva, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Megjelent
2012-02-28
Hogyan idézzem?
Sziva, I. (2012) Turisztikai desztinációk »klasztertérképei« (Ki a felelős a desztinációk versenyképességéért?), Tér és Társadalom, 26(1), o. 113-122. doi: 10.17649/TET.26.1.1871.
Rovat
Ténykép