A regionális gazdasági fejlettségi különbségek társadalmi háttere Indiában az ezredfordulón

  • Ágnes Varga ELTE TTK Földrajz-Meteorológia Doktori Program
Kulcsszavak: gazdasági fejlettség, társadalmi jellemzők, területi különbségek, India

Absztrakt

Jelen tanulmány célja az Indián belül az ezredfordulón tapasztalt regionális fejlettségi különbségek vizsgálata gazdasági és társadalmi szemszögből. A tanulmány két fő kérdésre keresi a választ. Egyfelől arra, hogy milyen szerepet játszanak a társadalmi tényezők a gazdasági egyenlőtlenségek kialakulásában egy vallási és kulturális hagyományoktól mélyen átszőtt országban. Melyek lehetnek azok a mérhető indikátorok, amelyek legjobban tükrözik a társadalom állapota és a gazdaság fejlettsége közötti összefüggéseket, és vajon milyen tényezők állnak az egyenlőtlenségek hátterében? Másfelől arra, vajon a gazdasági fejlettség vagy a társadalom állapota mutat-e nagyobb mértékű területi egyenlőtlenségeket?

Szerzői adatok

Ágnes Varga, ELTE TTK Földrajz-Meteorológia Doktori Program

PhD-hallgató

Megjelent
2012-02-28
Hogyan idézzem?
Varga, Ágnes (2012) A regionális gazdasági fejlettségi különbségek társadalmi háttere Indiában az ezredfordulón, Tér és Társadalom, 26(1), o. 67-86. doi: 10.17649/TET.26.1.1870.
Rovat
Kitekintés