A regionális innováció és a helyi nyilvánosságok felértékelődése

Szerzők

  • Szívós Mihály MTA-PE-BME Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, Budapest

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.24.4.1790

Kulcsszavak:

tágabb értelemben vett regionális innováció, helyi nyilvánosság, civil szféra, hallgatólagos tudás, földrajzi és társadalmi mobilitás, helyi döntési folyamat, regionális identitás

Absztrakt

A tanulmány kiindulópontja a helyi nyilvánosságok tartós megerősödésének jelensége, amely a demokrácia helyi intézményrendszerének kiépülésére, azon belül pedig elsősorban a civil szféra megerısödésére, valamint a regionális fejlődés állami és uniós támogatására vezethető vissza. A helyi témák iránti növekvő érdeklődést tanúsítja a helyi lapok, internetes fórumok, rádióadók megerősödése az országos napilapok, fórumok és adók rovására. A település- és régiófejlesztési céllal létrejött civil szervezetek belenőttek a helyi politikai életbe az országos pártok befolyásának rovására, és támogatott jelöltjeiket be tudják juttatni az önkormányzati testületekbe. A helyi nyilvánosság e jelenségekben megmutatkozó kibontakozása és megerősödése előmozdítja a kisebb-nagyobb térségek jövőjét formáló gazdasági és társadalmi erők egymásra találását, vitáikat és a konfliktusok kihordását, valamint az együttműködést is. A helyi nyilvánosság e jelentős mértékő felértékelődése megalapozza a települések és a régiók jövőjének az ott lakók által történő formálását és az ehhez szükséges, tágabb értelemben vett regionális innováció kiérlelését és megvalósítását, beleértve a gazdasági és kulturális identitás meghatározását is. A tanulmány tárgyalja a munkát kereső és a felsőoktatásban részt vevő fiatalok földrajzi és társadalmi mobilitásának a tágabb értelemben vett regionális innovációra gyakorolt hatásait is, különös tekintettel a kisebb és nagyobb régiókban kialakuló fejlődési központok megerősödésére és innovatív szerepére. A helyi nyilvánosságok megerősödésének, valamint a fejlődési és innovációs központok létrejöttének és működésének fontos kísérőjelensége az explicit és a hallgatólagos tudás áramlása és felhalmozódása, amit a kétféle mobilitás jelentősen elősegít.

Információk a szerzőről

Szívós Mihály , MTA-PE-BME Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, Budapest

tudományos főmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2010-12-01

Hogyan kell idézni

Szívós, M. (2010) „A regionális innováció és a helyi nyilvánosságok felértékelődése”, Tér és Társadalom, 24(4), o. 51–68. doi: 10.17649/TET.24.4.1790.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok