A helyi akciócsoportok szerepe a versenyképes és fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában

  • Krisztián Kis Szegedi Tudományegyetem, Szeged
  • Rita Szekeresné Köteles Szegedi Tudományegyetem Takács Ferenc Képző Központ, Szeged
Kulcsszavak: versenyképesség, fenntarthatóság, LEADER-megközelítés, helyi vidékfejlesztési stratégia, helyi akciócsoport, belső fejlesztési tényező

Absztrakt

A LEADER-megközelítés vidékfejlesztési politika megvalósításában játszott növekvő szerepének köszönhetően a Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) a vidékfejlesztés intézményrendszerének fontos szereplőivé váltak. A helyi fejlődést segítő, előmozdító tevékenységük révén térszervező erőt jelentenek a vidéki térségekben. Működésük hathatósan hozzájárul az európai vidékfejlesztési politika helyi szintű megvalósításához, térségük versenyképes és fenntartható fejlődéséhez. E szerepnek való megfelelés áldozatos és aktív munkát követel az Akciócsoportoktól a programozás és a megvalósítás folyamatában egyaránt. A tanulmányban foglalkozunk az életminőség, a versenyképesség és a fenntarthatóság kérdéseivel, bemutatjuk a HACS-ok megalakulásának folyamatát, értékeljük a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításának eddigi eredményeit a Hódmezővásárhelyi kistérségben, valamint vizsgáljuk a HACS-ok, mint belső fejlesztési tényezők szerepét és feladatait a versenyképességi és fenntarthatósági célokat kitűző vidékfejlesztési politika helyi szintű megvalósitásának folyamatában. A tanulmány elkészítése során támaszkodtunk a Magyarországon megalakult helyi akciócsoportok körében 2010 márciusában végzett, csaknem teljes körű, az akciócsoportok 94%-ára kiterjedő kérdőíves felmérésünk részeredményeire. Esettanulmányként a Hódmezővásárhelyi kistérségben működő LEADER HACS példáján bemutatjuk, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák megvalósításában az Akciócsoportok szerepe nem szűkülhet be csupán az általuk koordinált fejlesztési források elosztására. A stratégia hatékony végrehajtásához ugyanis szükség van a helyi szereplők cselekvőkészségének és együttműködésének fokozására, amely többféle feladat ellátását teszi szükségessé.

Szerzői adatok

Krisztián Kis, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

egyetemi adjunktus

Rita Szekeresné Köteles, Szegedi Tudományegyetem Takács Ferenc Képző Központ, Szeged

tanácsadó

Megjelent
2010-09-01
Hogyan idézzem?
Kis, K. és Szekeresné Köteles, R. (2010) A helyi akciócsoportok szerepe a versenyképes és fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában, Tér és Társadalom, 24(3), o. 119-135. doi: 10.17649/TET.24.3.1331.
Rovat
Gyors ténykép