Helyi önkormányzatok hálózatainak szerepe a globális kormányzásban

  • Laura Kovács PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Pécs
Kulcsszavak: hálózatosodás, helyi önkormányzatok, európai érdekérvényesítése, EU-önkormányzatok

Absztrakt

Megfigyelhető a városok autonómiájának globális színtéren való folyamatos növekedése. Két főbb fejlődési irány játszik fontos szerepet ebben a folyamatban: a globalizáció, illetve a decentralizáció. Láthatjuk, hogy a városok újabb és újabb közvetlen kapcsolatokat, együttműködéseket hoznak létre globális szervezetekkel, egyre erősebb pozíció alapjait megteremtve a globális térben. A globális szervezetek pedig szintén keresik a városok együttműködését, hiszen globális normákat, irányvonalakat sikerül ez által „lokalizálni". Európában, ugyanúgy, mint a világ más részein a városok együttműködéseiből létrejövő hálózatok száma rendkívüli mértékben növekszik. Néhányuk az Európai Unió döntés-előkészítő folyamatának befolyásolása érdekében alakult, míg más hálózatok az információáramoltatás érdekében jöttek létre, egy adott közpolitikai területre fókuszálva. A tanulmány a fenti jelenségek elméleti hátterét vizsgálja néhány jelentősebb hálózat bemutatásával.

Szerzői adatok

Laura Kovács, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Pécs

PhD hallgató

Megjelent
2010-03-01
Hogyan idézzem?
Kovács, L. (2010) Helyi önkormányzatok hálózatainak szerepe a globális kormányzásban, Tér és Társadalom, 24(1), o. 103-117. doi: 10.17649/TET.24.1.1298.
Rovat
Önkormányzatiság