A felsőfokon tanuló nők és férfiak térbeli kötődése egy regionális mintában

  • Hajnalka Fényes DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen
Kulcsszavak: regionális egyetem, területi kötődés, nemi különbségek

Absztrakt

A tanulmány a felsőoktatási hallgatók területi kötődésének nemi különbségeit vizsgálja. A lokális kötődés kutatása viszonylag kevéssé népszerű a hazai szociológusok körében, és a fogalom pontos definiálása is nehézségekbe ütközik A térhez való viszony nemi különbségeinek vizsgálatára még kevesebb példát találunk, és a felsőoktatási hallgatók körében alig van ilyen kutatás. Mindezek miatt úgy gondoljuk, hogy munkánk hiánypótló szerepet tölt be, még ha elemzésünk a téma csak egy kis szeletét mutatja is be. Elsőként a lokális kötődésről írunk, majd bemutatjuk hipotéziseinket. Külön részben írunk a vizsgálati térségről (a „Partiumi" régióról), majd ismertetjük a területi kötődésre vonatkozó eddigi eredményeket, melyek a „Regionális egyetem" kutatásból születtek. Ezt követi az empirikus vizsgálat a fiúk és lányok térbeli kötődésének különbségeiről, majd pedig az összegzésben ellenőrizzük hipotéziseink helytálló vagy nem helytálló voltát.

Szerzői adatok

Hajnalka Fényes, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen

egyetemi adjunktus

Megjelent
2009-12-01
Hogyan idézzem?
Fényes, H. (2009) A felsőfokon tanuló nők és férfiak térbeli kötődése egy regionális mintában, Tér és Társadalom, 23(4), o. 189-206. doi: 10.17649/TET.23.4.1283.
Rovat
Kitekintő