A Krasznokvajdai mikrotérség lakosságának közlekedési szokásai

  • József Pál Lieszkovszky SZE KGK Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr
  • Szabolcs Szabó ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest
Kulcsszavak: Cserehát, közlekedésföldrajz, térségi elérhetőség, falugondnoki szolgálat

Absztrakt

Hazánk periférikus térségeiben a rendszerváltozást megelőző évtizedekben – ha meglehetősen szerény mértékben is –, de elfogadhatóak voltak az életkörülmények, és nem voltak kirívóan nagy területi különbségek. Azonban ez a csekély anyagi biztonság a rendszerváltozást követő években szerte-foszlott, az ország térszerkezete pedig alapvetően átalakult. Krasznokvajda mikrotérsége azonban már sokkal korábban, még a trianoni határváltozás következtében süllyedt tartósan abba a depressziós állapotba, amelyből azóta sem sikerült kilábalnia. A térség tömegközlekedési ellátottsága magán viseli az elmaradottság jegyeit, amelynek feltárása, bemutatása és elemzése képezi a tanulmánynak a tárgyát.

Szerzői adatok

József Pál Lieszkovszky, SZE KGK Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr

PhD hallgató

Szabolcs Szabó, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2009-12-01
Hogyan idézzem?
Lieszkovszky, J. P. és Szabó, S. (2009) A Krasznokvajdai mikrotérség lakosságának közlekedési szokásai, Tér és Társadalom, 23(4), o. 117-135. doi: 10.17649/TET.23.4.1279.
Rovat
Gyors ténykép