Új regionalizmus, mint válságmenedzselő stratégia?

Kulcsszavak: globalizáció, válság, új regionalizmus, Ázsia, Latin-Amerika

Absztrakt

Cikkünk a regionalizmus közgazdaságtudományi értelemben vett definícióját használja, amely különbözik a regionális tudomány regionalizmus értelmezésétől. A világgazdasági válság a gazdálkodás minden szintjén válságkezelési lépéseket és azokon túlmutató változtatásokat indukál. Az 1990-es évektől formálódó új típusú integrációk keretei között számos hasonló és eltérő megoldás születik attól függően, hogyan ítélik meg a mai globalizáció és válság természetét és benne a nemzetközi együttműködés szerepét és lehetőségeit

Szerzői adatok

Annamária Artner, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2009-12-01
Hogyan idézzem?
Artner, A. (2009) „Új regionalizmus, mint válságmenedzselő stratégia”?, Tér és Társadalom, 23(4), o. 83-102. doi: 10.17649/TET.23.4.1277.
Rovat
Tanulmányok