A székelyföldi megyék önkormányzati forrásai

  • István Nagy Piraeus Bank Romania, Csíkszeredai Fiók, Csíkszereda
Kulcsszavak: Székelyföld, önkormányzati források, saját források, állami transzferek

Absztrakt

Romániában az 1990-es politikai változás és az ezzel járó gazdasági fejlődés a kormányzat gazdasági szerepét is folyamatosan növelte, így szükségszerűvé vált a közösségi szektor pénzügyeinek és finanszírozásának megváltozása. A politikai és gazdasági hatalom elkülönésével párhuzamosan egyre több feladat került az állami kormányzattól helyi, városi-megyei hatáskörbe. Az állami támogatások mellett megjelent a saját forrás, ezen belül olyan helyi adók kivetésének lehetősége, amelyeknek nagyságát az önkormányzatok (stratégiájukRiggvényében) változtathatják is. Jelen tanulmány a romániai önkormányzati finanszírozási rendszert elemzi, továbbá a romániai, ezen belül a székelyföldi megyék adóbevételeinek nagyságát, szerkezetét, illetve az illető megyék állami transzferesnek mértékét igyekszik bemutatni.

Szerzői adatok

István Nagy, Piraeus Bank Romania, Csíkszeredai Fiók, Csíkszereda

fiókvezető

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Nagy, I. (2009) A székelyföldi megyék önkormányzati forrásai, Tér és Társadalom, 23(3), o. 185-197. doi: 10.17649/TET.23.3.1265.
Rovat
Kitekintő