Mobilizáció: az utazási életút vizsgálatához

  • Péter Mayer Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszék, Veszprém
Kulcsszavak: mobilitás, életút, utazási szokások

Absztrakt

Jelen tanulmány az utazási szokásokat a tágabb mobilitási élettörténettel és a jelenlegi gyakorlattal összefiggésben vizsgálja. A mobilitási életút kvalitatív vizsgálata alapján három olyan ideáltípust mutat be, amelyek a mobilitás fejlődésének eltérő módjait reprezentálják. A mobilizáció fogalmának megragadásával egyrészt a mobilitási dimenziók közötti kölcsönhatás, másrészt a mobilitás fejlődésének változása áll a középpontban. A cikk továbbá rávilágít arra, hogy a turisztikai magatartás korántsem magyarázható pusztán az egyéni utazó fogyasztói döntéseivel, abban a társadalmi kapcsolatrendszernek és az egyén intézményi beágyazottságának is jelentős szerepe van.

Szerzői adatok

Péter Mayer, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszék, Veszprém

egyetemi adjunktus

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Mayer, P. (2009) Mobilizáció: az utazási életút vizsgálatához, Tér és Társadalom, 23(3), o. 63-77. doi: 10.17649/TET.23.3.1257.
Rovat
Tanulmányok