A regionális versenyképesség, növelésének lehetőségeit vizsgáló kutatások az Észak-alföldi régióban

  • Mónika Rőfi Debreceni Egyetem, Debrecen
  • Zita Hajdú Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen
  • Márta Mohácsi Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Felnőttképzési Intézet, Debrecen
  • János Nagy Debreceni Egyetem, Agrár és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen
Kulcsszavak: regionalitás, versenyképesség, felsőoktatás

Absztrakt

A „régiók Európájaként" önmagát meghatározó Unióhoz csatlakozó Magyarországon is létrejöttek a regionális támogatások alapegységei, a tervezési statisztikai nagyrégiók (NUTS2). A fejlesztési források hatékony allokációjának és felhasználásának igénye magával hozta a régiófejlesztés tudományos megközelítését is. Szellemi műhelyek keresik a válaszokat a régió fejlesztésére, a fejlődést befolyásoló tényezők és szereplők meghatározására. Az Észak-alföldi régió versenyképessége növelésének lehetőségeit elemzik a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskolájának fiatal kutatói az eredményeiket bemutató tanulmányban.

Szerzői adatok

Mónika Rőfi, Debreceni Egyetem, Debrecen

főtitkár

Zita Hajdú, Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen

tudományos segédmunkatárs

Márta Mohácsi, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Felnőttképzési Intézet, Debrecen

vezető munkatárs

János Nagy, Debreceni Egyetem, Agrár és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen

egyetemi tanár

Megjelent
2009-03-01
Hogyan idézzem?
Rőfi, M., Hajdú, Z., Mohácsi, M. és Nagy, J. (2009) „A regionális versenyképesség, növelésének lehetőségeit vizsgáló kutatások az Észak-alföldi régióba”n, Tér és Társadalom, 23(1), o. 67-78. doi: 10.17649/TET.23.1.1217.
Rovat
Gyors ténykép